hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Peticija za zaustavljanje tjelesnog kažnjavanja djece u EU

Ponedjeljak, 16. veljače 2009.  Tjelesno kažnjavanje i dalje je jedno od najučestalijih oblika povrede prava djece u Europskoj uniji: nacionalna zakonodavstva u čak trinaest zemlja članica EU-a ne štite djecu od fizičkog zlostavljanja u njihovim domovima.

Zabranu i iskorjenjivanje svih oblika tjelesnog kažnjavanja izričito zahtijevaju i UN-ova povelja o pravima djeteta i drugi međunarodni i regionalni instrumenti za zaštitu ljudskih prava. Zabranu tjelesnog kažnjavanja do 2009. godine preporučila je i studija o nasilju nad djecom Glavnog tajnika UN-a.

Nevladina organizacija EURONET se protiv svim oblicima tjelesnog kažnjavanja djece u Europskoj uniji, uključujući i kažnjavanje djece u njihovim domovima.

Stoga EURONET poziva europske građane da se upoznaju s kampanjom za zabranu tjelesnog kažnjavanje djece i da podrže kampanju izjavom o podršci ovoj inicijativi.

European Children's Network (EURONET) predstavlja koaliciju nevladinih organizacija koje vode kampanje za interese i prave djece.

Više o tome:
EURONET: Stop Corporal Punishment

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111