hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Konferencija: Integriranje razlika – Ljudska prava, društveno uključivanje i socijalna kohezija na Balkanu na putu u EU

Utorak, 31. ožujka 2009.  Regionalna konferencija pod nazivom 'Integriranje razlika – Ljudska prava, društveno uključivanje i socijalna kohezija na Balkanu na putu u EU' održava se od 28. do 31. svibnja u Ohridu, Makedonija. Organizator ove konferencije je Euro-Balkanski institut, a glavni pokrovitelj Program cjeloživotnog obrazovanja Jean Monnet.

Cilj  je ove konferencije promicanje teoretskih i praktičnih koristi koncepta društvenog uključivanja i poticanje stvaranja regionalne mreže predstavnika akademske zajednice, vladinih dužnosnika i organizacija civilnog društva koje djeluju na području društvenog uključivanja – Balkanske mreže za društveno uključivanje i europsko građanstvo – BNSIEC.

Više o tome:
Euro-Balkan Institute: 'Integrating difference - Human Rights, Social Inclusion and Social Cohesion in the Balkans on its Road to the EU'

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111