hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Europski forum o uličnoj djeci

Četvrtak, 30. travnja 2009.  Nevladina organizacija European Federation for Street Children (EFSC – Europska federacija za uličnu djecu) organizira 1. lipnja 2009. u Bukureštu, Rumunjska svoj godišnji forum o pravima ulične djece. Sudionici ove konferencije raspravljat će o migraciji ulične djece iz starih članica u centralnoj i istočnoj Europi u nove članice Europske unije pet godina nakon proširenja i utjecaj ovog fenomena na socijalnu politiku Europske unije.

Europska dimenzija fenomena ulične djece sve se više povećava i iziskuje zajedničku akciju prekogranične suradnje. Naime, ulična djeca sve više migriraju prema starim članicama EU-a, dok ulična djeca koja dolaze iz trećih zemalja predstavljaju sve veći izazov u novim članicama Unije. Sudionici konferencije raspravljat će o ovom izazovu kako bi se stvorila strategija Europske unije za prava ulične djece.

U radu ovog skupa sudjelovat će predstavnici nacionalnih organizacija EFSC-a iz novih zemalja članica u srednjoj i istočnoj Europi, predstavnici nacionalnih vlada iz ovih zemalja, predstavnici EU institucija, nevladinih organizacija, akademske zajednice i lokalnih i regionalnih vlasti.

European Federation for Street Children je mreža nevladinih organizacija koja se zalaže za poboljšanje životnih uvjeta djece u opasnosti, naročito ulične djece.


Više o tome:
European Federation for Street Children: European Forum on Street Children 2009

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111