hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
EAPN-ova nova publikacija o sudjelovanju

Utorak, 19. svibnja 2009. 

'Mali koraci – velike promjene' ime je nove publikacije nevladine organizacije European Anti Poverty Network (Europske mreže protiv siromaštva - EAPN) o sudjelovanju osoba koje žive u siromaštvu.

Ova publikacija donosi 10 studija slučajeva članova EAPN-a o sudjelovanju osoba koje proživljavaju siromaštvo i društvenu isključenost. Studije slučajeva se bave sudjelovanjem u radu u zajednici i u organizacijama te u procesu kreiranja politika i donošenja odluka.

Ludo Horemans, predsjednik EAPN-a rekao je prilikom predstavljanja publikacije kako je sudjelovanje jedno od glavnih načela ove organizacije. 'Ne postoji bolja ekspertiza za kreatore politika od osoba koje proživljavaju siromaštvo. Sudjelovanje se također nalazi u srcu demokracije. Demokracija ne može postojati tamo gdje postoji isključivanje, naglasio je Horemans.

Ova publikacija trebala bi biti koristan alat za sve zainteresirane, prije svega nevladine organizacije i javne vlasti, radi jačanja izravnog sudjelovanje osoba koja žive u siromaštvu.


Više o tome:
EAPN: Press Release: EAPN releases a new publication on participation

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111