hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Obilježen Međunarodni dan protiv homofobije

Četvrtak, 21. svibnja 2009.  Međunarodni dan protiv homofobije obilježen je u nedjelju 17. svibnja u više od 50 zemalja svijeta pozivima protiv diskriminacije LGBT osoba. Tim povodom češko predsjedništvo Europske unije usvojilo je deklaraciju u kojoj se ističe kako EU odbacuje i osuđuje svaku manifestaciju homofobije budući da ovaj fenomen predstavlja eklatantno kršenje ljudskog dostojanstva.

U Deklaraciji se kaže kako je EU zabrinut zbog kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta gdje god se ono pojavljivalo, pri čemu se ističu smrtna kazna, nehumano i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje, neosnovana uhićenja i zatvaranja, uskraćivanje prava na mirno okupljanje i na uživanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Češko EU predsjedništvo poziva nacionalne vlade zemalja članica EU-a da osiguraju da 'seksualna orijentacija i rodni identitet ne budu ni pod kojim okolnostima temelj za kazneni progon, da se takva kršenja prava istražuju a počinitelji privedu pravdi.

Ovu Deklaraciju podržale su i članice EFTA-e kao i zemlje uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja među kojima je i Hrvatska.

Međunarodni dan protiv homofobije nastao je iz nacionalnog dana protiv homofobije u Kanadi kojeg je 2003. godine ustanovila kanadska nevladina organizacija Fondation Émergence.

Ova organizacija izabrala 17. svibnja, jer je na taj dan 1990. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) uklonila homoseksualizam sa liste mentalnih oboljenja.

Na ovaj simboličan dan grupa nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava LGBT osoba pokrenula je Međunarodni poziv Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da skine transseksualizam za liste mentalnih poremećaja. U Pozivu se pozivaju sve zemlje u svijetu da osiguraju zaštitu ljudskih prava transseksualnih osoba te UN-ove agencije za ljudska prava da se na primjeren način suoče s ovim problemom.

Ovaj Poziv je već potpisalo više od 300 organizacija iz više od 75 zemalja, od Fidžija i Kine do SAD-a i Brazila. Samo 67 zemalja potpisalo je izjavu o seksualnoj orijentaciji i spolnom identitetu u Generalnoj skupštini UN prošle godine, koju su predložile Francuska i Nizozemska.

UN broji 192 članice, u polovini tih zemalja homoseksualnost je zabranjena zakonom, većinom u sjevernoj Africi, Aziji i u arapskim zemljama, a u pet zemalja homoseksualnost se i dalje kažnjava smrću, ističu u nevladinim organizacijama za prava LGBT osoba.

Više o tome:
Češko EU predsjedništvo: Declaration by the Presidency on behalf of the EU on the International Day against Homophobia on 17 May
International Day Against Homophobia: About the International Day
ILGA: International Day Against Homophobia & Transphobia

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111