hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Poziv na dostavu projektnih prijedloga umrežavanja bratimljenih gradova u sklopu programa 'Europa za građane'

Utorak, 26. svibnja 2009. 

U sklopu programa 'Europa za građane' raspisan je poziv na dostavu projektnih prijedloga umrežavanja bratimljenih gradova. Prijedlozi se podnose za jednogodišnje ili dvogodišnje projekte umrežavanja bratimljenih gradova unutar prve mjere 'Mreža bratimljenih gradova' Aktivnosti 1.A

Krajnji rok za podnošenje prijedloga projekta za umrežavanja bratimljenih gradova u sklopu programa 'Europa za građane' unutar - Aktivnost broj 1. 'Aktivni građani za Europu' - ističe 1. rujna 2009.

Ovi projekti se temelje na povezivanju međusobno bratimljenih gradova stvarajući preduvjet za umrežavanje gradova i općina te razvoj i jačanje strateške dimenzije povezivanja gradova bratimljenjem.

Unutar program se podupire sastanci građana i tematske konferencije i radionice, koje uključuju gradove iz najmanje 4 zemlje sudionice u Programu, od kojih najmanje dva grada moraju biti povezana sporazumom o bratimljenju.

Iznos potpore koja se može zatražiti putem ovog natječaja kreće se u rasponu od 10 000 do150 tisuća eura.

Aktivnošću 1. 'Aktivni građani za Europu' Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) Europske komisije želi potaknuti izravno uključivanje građana, kroz projekte bratimljenja gradova ili kroz druge vidove građanskih projekata.

Više o tome:
EACEA: Action1 - Measure 1.2 Networks of Twinned Towns

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111