hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Najava natječaja za projekt 'Centar za obuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje'

Petak, 29. svibnja 2009.  U okviru I. komponente za pomoć u tranziciji i jačanje institucija pretpristupnog programa IPA najavljen je natječaj za projekt 'Centar za obuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje'.

Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta institucija tržišta rada, posebno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na način da postanu učinkovitije i djelotvornije u stvaranju i provedbi politika, mjera i usluga na tržištu rada.

Navedeni cilj će se postići putem uspostavljanja sustava za obuku i usavršavanje djelatnika HZZ-a - Centra za obuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - i drugih ključnih aktera na tržištu rada.

Financijske potpore koje će se dodjeljivati iznose ukupno 1.00.000,00 eura.

Očekivani datum za objavu ovog natječaja je srpanj 2009.


Više o tome
Europeaid: Croatian Employment Service Labour Market Training Centre

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111