hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Nevladine organizacije potiču osobe s invaliditetom da izađu na europske izbore

Četvrtak, 04. lipnja 2009.  Europski izbori koji se održavaju od 4. do 7. lipnja otvoreni su za sve; pravo glasovanja na europskim izborima nije samo teoretsko pravo nego i praktična mogućnost za osobe sa invaliditetom da glasuju i sami budu izabrani, što je u skladu sa ciljevima UN-ove Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Europska komisija stoga je odlučila unutar programa PROGRESS podržati inicijative organizacija civilnog društva i projekte poput web kampanja kako bi pomogla osobama s invaliditetom da ostvare svoje pravo glasovanjem na izborima.

Komisija je tako podržala i nevladinu organizaciju European Disability Forum (EDF) koja je pokrenula website www.disabilityvotescount.eu s ciljem poticanja građana sa invaliditetom da iskoriste svoje pravo i sudjeluju na europskim izvorima te kako bi promovirala slobodan i ravnopravan pristup izbornim debatama i procedurama.

Organizacija Inclusion Europe je objavila publikaciju o europskim izborima kako bi spustila prag za osobe sa intelektualnim poteškoćama i pomogla im da aktivno sudjeluju na izborima.

Publikacija objašnjava što je Europska unija, što su europski izbori, tko ima pravo glasovanja te kako glasovati. Publikacija je dostupna na 12 jezika.

Unutar programa ‘My opinion my vote’ (Moje mišljenje moj glas), projekta koji financira Europska komisija u sklopu programa Grundtvig, manifesti europskih političkih stranaka predstavljeni su na jednostavan način.


Više o tome:
European Disability Forum: 2009 European Elections
Inclusion Europe: European Elections

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111