hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Nevladine organizacije zatražile jaču potporu Europske komisije u izgradnji civilnog društva na zapadnom Balkanu

Srijeda, 24. lipnja 2009.  Sedamnaest nevladinih organizacija okupljenih u sklopu inicijative Mreže za razvoj civilnoga društva na Balkanu (BCSDN) uputilo je zajedničko pismo Europskoj komisiji naslovljeno 'Prilika za stvarno partnerstvo: Podrška civilnom društvu kao motor za podršku temeljnim demokratskim promjenama na zapadnom Balkanu'.

Nevladine organizacije su uputile ovo pismo uoči sastanaka Vijeća za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council - RCC) koji je održan sredinom lipnja u Zagrebu, a na kojemu je između ostalog raspravljano i o budućem razvoju podrške civilnom društvu u regiji kroz program pretptristupne pomoći Europske unije IPA.

Nevladine su organizacija okupljene u inicijativu BCSDN-a u pismu upućenom Europskoj komisiji izrazile nezadovoljstvo zbog činjenice da su u rad sastanaka RCC-a u Zagrebu uključeni samo predstavnici Komisije, RCC-a i nacionalnih vlada zemalja iz regije, ali ne i nevladine organizacije, iako su upravo one prepoznate kao partneri i motori promjena na zapadnom Balkanu.

U pismu se također izražava očekivanje da će se razvoj podrške civilnom društva temeljiti a tri principa:

  • Lokalne nevladine organizacije su redovno konzultirane u razvoju podrške civilnom društvu; konzultacije su uvelike unaprijeđene na nacionalnom nivou, ali ne u skladu sa višekorisničkim programom;
  • Osiguranje financijske potpore (grantova), a ne mehanizama tehničke pomoći za implementaciju podrške civilnom društvu;
  • Lokalne regionalne inicijative o razmjeni najboljih praksi i umrežavanje za razvoj nacionalnih mehanizama za civilni dijalog trebaju biti od prioritetnog značenja;

Više o tome:
Mreže za razvoj civilnoga društva na Balkanu: The Chance for a Real Partnership: Civil Society Facility as a Motor for Support to Grounded Democratic Reforms in the Western Balkans

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111