hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Socijalni partneri postigli dogovor o rodiljnom dopustu u EU

Utorak, 30. lipnja 2009.  Europski socijalni partneri postigli su dogovor o minimalnim normama za rodiljni dopust u EU, revidirajući prethodni okvirni dogovor star petnaestak godina. Novi tekst, koji su 18. lipnja u Bruxellesu službeno potpisali predstavnici sindikata i europskih poslodavaca, predviđa minimalni rodiljni dopust od četiri mjeseca nakon rođenja ili usvajanja djeteta.

Dopust će moći uzeti majka ili otac, no tekst predviđa i da tri mjeseca mogu biti prenesena na supružnika. Ako dopust uzmu i otac i majka djeteta, jedan od njih moći će tako skupiti sedam mjeseci. Mogu također odlučiti da ravnopravno podijele dopuste.

Okvirni dogovor ističe da te minimalne norme, kojima se želi pomiriti profesionalni i obiteljski život, mora uzeti u obzir rastuću raznolikost obiteljskih zajednica, uz poštivanje nacionalnih zakona. To znači da se tekst može odnositi i na homoseksualne parove, ako ih nacionalni zakoni priznaju.

Dopust je moguće uzeti za djecu u dobi do najviše osam godina, no dobnu granicu definirat će nacionalne vlasti.

Socijalni partneri složili su se također da iz tih prava ne bi smjeli biti isključeni radnici sa skraćenim radnim vremenom, honorarci ili radnici zaposleni na određeno radno vrijeme.

Prvi okvirni sporazum o rodiljnom dopustu u EU zaključen je 1995. Omogućio je iduće godine donošenje europskog zakona, koji predviđa rodiljni dopust za očeve ili majke u trajanju od tri mjeseca. Ako žele, članice mogu uvesti i povoljnije uvjete.

Europska komisija predložit će novi prijedlog zakona na osnovi novog dogovora, a potom ga kvalificiranom većinom moraju usvojiti europske vlade, no neće ići u Europski parlament.

Dogovor socijalnih partnera ne predviđa obveznu naknadu tijekom rodiljnog dopusta, što određuju same države. Dogovor su potpisali Konfederacija europskih sindikata i tri organizacije poslodavaca, BusinessEurope, CEEP i UEAPME.


Više o tome:
EurActiv: Social partners sign deal to boost parental leave

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111