hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Poboljšanje pristupa obrazovanju i zapošljavanju za romsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj

Srijeda, 08. srpnja 2009. 

U Informacijskom centru Delegacije Europske komisije u Hrvatskoj održana je 3. srpnja konferencija predstavljanja aktivnosti provedenih kroz projekt 'Poboljšanje pristupa obrazovanju i zapošljavanju za romsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj,'.

Projekt je financiran od strane Europske unije kroz program PHARE 2005 s proračunom od 750.000 eura.

Cilj je projekta bio olakšati i poboljšati pristup formalnom i neformalnom obrazovanju i odgoju romskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj. Projekt je izravno podržavao provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijski plan za Desetljeće uključivanja Roma 2005-2015.

Projekt je provodio Vladin ured za nacionalne manjine, a partner u provedbi bilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Osim toga, posebno važnu ulogu imali su Agencija za odgoj i obrazovanje, romske nevladine organizacije i predstavnici jedinica regionalne i lokalne samouprave.

Tehničku pomoć u provedbi omogućilo je finsko Sveučilište Jyvaskyla. Na konferenciji su predstavljene sve tri komponente projekta: Program osposobljavanja suradnika u nastavi, program usavršavanja suradnika za rad s romskim roditeljima i Program osiguranja kvalitete u obrazovanju.

Prilikom svog govora šef Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Vincent Degert istaknuo je napore Europske unije na području uključivanja manjina kako u zemljama članicama tako i u regiji.

U 2008. godini Unija je poslala snažnu poruku osnivanjem posebne Radne skupine za Rome te održavanjem summita Roma Europske unije koji su naglasili važnost programa koji se bave pravima Roma te im doprinijeli razvijanju svijesti o njima.


Više o tome:
Delegacije Europske komisije u RH:  Održano završno predstavljanje projekta 'Poboljšanje pristupa obrazovanju i zapošljavanju za romsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj'

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111