hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
ENAR uputio poziv na akciju u četiri točke švedskom EU predsjedništvu

Četvrtak, 23. srpnja 2009.  Nevladina organizacija ENAR uputila je 17. srpnja poziv na akciju Švedskoj koja je s početkom srpnja preuzela predsjedanje Europskom unijom. ENAR u četiri točke poziva švedsko predsjedništvo da se tijekom svojeg mandata zauzme za Europu utemeljenu na poštivanju ljudskih prava, dostojanstvu, slobodi, demokraciji, jednakosti, uključujući i prava osoba koje spadaju u manjinske skupine:

1. Jednaka zaštita ljudskih prava za sve u Europi koja uključuje provedbu članka 13. Direktive o ravnopravnosti u svim zemljama članicama Europske unije i nastavak konstruktivnog dijaloga o prijedlogu Direktive kojom se implementira princip jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovu religijsku pripadnost, uvjerenja, invaliditet, dob ili seksualnu orijentaciju.

2. Socijalna Europa za sve: osigurati da ne-diskriminacija i jednakost budu zastupljeni u sve aspekte buduće post-Lisabonske strategije te da Socijalna agenda Europske unije cilja na mjere koje će osigurati dobrobit etničkih manjina i migranata. U drugoj točki ENAR također poziva da se 2010. godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti iskoristi za stvaranje i implementaciju politika koje odgovaraju potrebama ranjivih skupina koje se suočavaju s diskriminacijom, uključujući i socijalnu inkluziju romske nacionalne manjine akcijama i politikama razvijenima unutar Integrirane europske platforme za Rome.

3. Fundamentalna prava: temelj pravde, slobode i sigurnosti: osigurati usvajanje novog strateškog programa za pravosuđe i unutarnje poslove ('Stockholmski program') koji doprinosi borbi protiv rasizma, a utemeljen je na zaštiti temeljnih prava; osigurati zajednički pristup Europske unije prema migraciji i azilu koji će pridonijeti stvaranju Europe bez rasizma; promovirati pozitivan pristup prema migraciji; usvojiti direktive koje će osigurati poštivanje, zaštitu i ispunjavanje temeljnih prava građana iz trećih zemalja, uključujući i tražitelje azila; promicati učinkovite nacionalne i europske integracijske politike.

4. Europa opredijeljena za različitost i jednaki tretman u obrazovanju: uključivanje ne-diskriminacije i jednakog tretmana u implementaciju novog Strateškog okvira za europsku suradnju na području obrazovanja i izobrazbe 'ET 2020' i dopune Zelena knjige o migraciji i mobilnosti.

Nevladina organizacija ENAR okuplja preko 600 udruga koje se bave suzbijanjem rasizma, ksenofobije, antisemitizma i islamofobije u svih 27 zemalja članica EU-a.


Više o tome:
ENAR: Memorandum to the Swedish Presidency of the European Union

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111