hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
EEB pozvao na stvaranje sveobuhvatne EU politike za ekološku učinkovitost

Petak, 21. kolovoza 2009.  Nevladina organizacija Europski ured za okoliš održala je prezentaciju ministrima za zaštitu okoliša, koji su se okupili na neformalnom sastanku krajem srpnja u Švedskoj, u kojoj je pozvala Europsku uniju da usvoji sveobuhvatnu politiku za ekološku učinkovitost.

John Hontelez, glavni tajnik Europskog ureda za okoliš, (European Environmental Bureau - EEB) izjavio je na ministarskom sastanku kako bi si EU trebao postaviti cilj da smanji ukupni utjecaj na okoliš za 50 posto u narednih 20 godina, za što su potrebni jasni ciljevi i vremenski raspored, mjere za ponudu i potražnju, tržišni instrumenti, zakonodavstvo te informiranje i mobilizacija građana.

Švedsko EU predsjedništvo organizira rasprave o ekološki učinkovitoj ekonomiji na nekoliko ministarskih sastanka, a rezultati ovih rasprava trebali bi biti uključeni u novu ekonomsku politiku za Europsku uniju, novu Lisabonsku strategiju. EEB pozdravlja ovu inicijativu koja 'skreće fokus sa novih zelenih tržišta na ekonomiju u cjelini'.

EEB želi da eko-učinkovita ekonomija dramatično smanji potrošnju resursa i energije na održivu razinu, dok doprinos globalnom prosperitetu ne može biti ostvaren samo uz razvijanje novih tehnologija.

EEB također preporuča aktivnu potporu građana i njihovo uključivanje koje bi trebalo biti dio održive razvojne politike sa jasnom socijalnom dimenzijom.

Predsjednik EEB-a Mikael Karlsson kritizirao je na sastanku Vijeća EU za okoliš cilj Europske unije za smanjenje stakleničkih plinova do 2020. godine. Karlsson smatra kako bi EU trebao smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 40, a ne 20 posto do 2020. godine u odnosu na 1990. godinu, kako bi se globalno zatopljenje zadržalo na razini ispod 2° C, što je ostvarivo jedino kroz veliko ulaganje i potporu Europske unije ekološki učinkovitoj ekonomiji.

EEB je EU ministrima predstavio i rad Spring Alliance-a, široke koalicije organizacija civilnog društva stvorene radi mobilizacije civilnog društva diljem Europe, koju su pokrenuli Europska konfederacija sindikata, Platforma europskih socijalnih nevladinih organizacija i Concord, europska konfederacija nevladinih organizacija za pomoć i razvoj.

Ovaj alijansa objavila je manifest sa agendom za održivost za Europsku uniju tijekom sljedećeg desetljeća, koja stavlja 'ljude i planetu' u središte. Značajan dio ove agende predstavlja zahtjev za značajnu poreznu reformu u Europsku uniju po kojoj bi se 10 posto nacionalnih poreznih opterećenja prebacilo sa rada na energiju, iskorištavanje energije i zagađenje.

EEB je pozvao europske ministre da iskoriste manifest Spring Alliance-a za stvaranje smjernica budućih politika EU-a.


Više o tome:
EEB: EEB calls for radical and comprehensive EU eco-efficiency policies

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111