hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Zajednički manifest EURONET-a i Eurochild-a: Prava djece trebaju biti prioritet

Petak, 21. kolovoza 2009.  Nevladine organizacije za prava djece European Children's Network (EURONET) i Eurochild uputile su u srpnju novom sazivu Europskog parlamenta zajednički manifest u kojem pozivaju europarlamentarce da se tijekom svojeg petogodišnjeg mandata više založe za prava djece u Europskoj uniji.

U zajedničkom manifestu EURONET i Eurochild pozivaju Europski parlament da uvrsti prava djece među svoje prioritete, a u deset točaka europarlamentarci se pozivaju na sljedeće aktivnosti:

  1. Pomaganje Europskoj uniji u nastojanjima da postan lider na području zaštite prava djece njihovim uključivanjem u sve EU politike i akcije;
  2. Zagovaranje prava djece u EU odlukama i diskusijama;
  3. Osiguranje sredstava dovoljnih za zaštitu prava djece u proračunu Europske unije;
  4. Podržavanje progresivnih mjera EU-a u borbi protiv diskriminacije djece;
  5. Promicanje ambicioznog plan EU-a za iskorjenjivanje dječjeg siromaštva i društvene isključenosti u Europskoj uniji;
  6. Davanje podrške planu EU-a za zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja;
  7. Osiguravanje da Europska unija promiče i štiti prava djece koja prolaze kroz imigracijsku kontrolu;
  8. Promicanje integracije dječjih interesa i potreba na području politika i zakonodavstva Europske unije za zaštitu okoliša, medija i zaštite potrošača, kao i na područjima zdravstva, obrazovanja i kulture;
  9. Kreiranje politika koje aktivno doprinose jačanju prava djece u zemljama pristupnicama i kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji;
  10. Rad na jačanju implementacije alata i instrumenata za dječja prava unutar politike vanjskih odnosa Europske unije;
U manifestu nevladinih organizacija ističe se kako u Europskoj uniji živi preko 100 milijuna djece, a iako mnoge akcije Europske unije utječu na prava djece u i izvan Unije, i dalje ne postoji jasna slika o tome koliko akcije EU-a utječu na djecu.

EURONET i Eurochild ističu kako djeca i dalje nisu priznata kako punopravni građani Europske unije te kako ne postoji sveobuhvatan pristup Europske unije pravima djece; upotrebom svojih zakonodavnih, proračunskih i političkih inicijativa zastupnici Europskog parlamenta mogu doprinijeti jačanju prava djece u Europi i svijetu, ističe se u manifestu.


Više o tome:
EURONET: Joint EURONET and Eurochild EP Election Manifesto

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111