hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
"Save the Children" objavio preporuke za Stockholmski program

Srijeda, 16. rujna 2009.  Nevladina organizacija za prava djece 'Save the Children' objavila je svoje preporuke za pitanja dječjih prava i zaštite djece kojima će se pozabaviti novi petogodišnji program Europske unije na području slobode, sigurnosti i pravde, tzv. Stockholmski program:

  • Sve mjere Europske unije moraju poštivati i promicat prava djece na način na koji su ona definirana u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djece i priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije.
  • Kada politika Europske unije ima utjecaja ili se specifično bavi situacijom ranjive djece, EU mora osigurati da njegove akcije osiguravaju prava djece stavljanjem zaštite ovih prava u samu srž razvojnih politika.
  • Akcije Europske unije za zaštite djece na području slobode, pravde i sigurnosti moraju biti među političkim prioritetima EU-a. Strategija Europske unije o pravima djece poslužit će kao ključni instrument za osiguravanje integriranog i uravnoteženog pristupa pravima djece i akcijama EU-a u unutarnjim i vanjskim odnosima.
  • U svojoj politici prema azilantima, migrantima i krijumčarenju ljudi Europska unija mora osigurati da se  djeca migranti tretiraju prije svega kao djeca. Djeca moraju uživati svoja prava bez diskriminacije.
  • Europska unija bi trebala uvesti horizontalne mjere koje će osigurati da sva napuštena i odvojena djeca prime potrebnu zaštitu i pomoć unutar Europske unije. EU bi trebao identificirati akcije podrške zemljama članicama u pronalaženju sigurnih, konkretnih i trajnih rješenja koja su u najboljem interesu djece.
  • Europska unija treba razviti usklađen pristup za suzbijanje zlostavljanja i iskorištavanja djece i dječje pornografije, uključujući konkretne mjere za prevenciju i zaštitu, pri čemu ključnu ulogu ima identifikacija i zaštita djece koju su ugrožena ili su bile žrtve ovih zločina.
  • EU treba biti obazriv pri osiguravanju da sve akcije izvan granica Europske unije imaju fokus na zaštitu prava djece, umjesto da stavlja suzbijanje kriminala i kontrolu migracije među primarne ciljeve.

Više o tome:
Save the Children: Save the Children Comments on the ‘Stockholm Programme’ and related conference

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111