hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Europski pakt o invalidnosti: Budućnost ne može čekati

Petak, 06. studenoga 2009.  Nevladina organizacija za prava osoba s invaliditetom koja predstavlja glas 65 milijuna europskih građana s invaliditetom, European Disability Forum, usvojila je krajem listopada u švedskom glavnom gradu prijedlog za Europski pakt o invalidnosti.

Yannis Vardakastanis, predsjednik organizacije, rekao je kako ovaj instrument osigurava uključivanje invalidnosti u javne politike Europske unije promicanjem prava osoba s invaliditetom i razvijanjem snažne agende koja uključuje institucije Europske unije i države članice.

Švedska je europski lider u promicanju ljudskih prava: švedska vlada je ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) u prosincu 2008. godine, a švedsko predsjedništvo Europske unije blizu je postizanja sporazuma o zaključenju Konvencije od strane Europske zajednice do kraja godine.

To je prvi put u povijesti da Europska zajednica pristupa nekom međunarodnom ugovoru o ljudskim pravima. Ovo je ratifikacija šalje snažan signal zemljama članicama EU-a da implementiraju UNCRPD na nacionalnoj razini i priznaju invaliditet kao multidisciplinarno pitanje.

Ingrid Burman, glasnogovornica švedske federacije za osobe s invaliditetom izjavila je kako će Europski pakt o invalidnosti biti pokretačka snaga koja će omogućiti Europskoj uniji i njezinim zemljama članicama stvaranje Europe slobodne od prepreka za osobe s invaliditetom.

Putem ovog Pakta, Lisabonska strategija će dati novi poticaj socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom, priznajući invalidnost kao multidisciplinarno pitanje. Pakt će pokriti zapošljavanje, socijalnu zaštitu, obrazovanje, rast i konkurentnost te politike i istraživanje e-uključivanja.

Yannis Vardakastanis, predsjednik European Disability Foruma, podsjetio je pozitivan učinak Europskog pakta o ravnopravnosti spolova koji je usvojen 2006. godine i istaknuo kako će Europski pakt o invalidnosti dati jasan dugoročni smjer u kreiranju politika prema osobama s invaliditetom na europskoj razini kroz definiciju strateških mjera, uključujući zakonodavstvo kao i ciljeve na nacionalnoj i razini Europske unije do 2020.

Nakon priznanja njihovih ljudskih prava od strane međunarodne zajednice, osobe s invaliditetom očekuju sustavno poboljšanje svojih životnih uvjeta i poštovanje njihovih jednakih prava u kreiranju politika na svim razinama, ističu u European Disability Forumu.


Više o tome:
European Disability Forum: A DISABILITY PACT FOR EUROPE: THE FUTURE CANNOT WAIT

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111