hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
WWF pozvao na zaustavljanje izlova plavoperajne tune u svijetu

Ponedjeljak, 09. studenoga 2009.  Nevladina organizacija za zaštitu okoliša World Wide Fund pozvala je sudionike međunarodne konferencije o zaštiti tune na hitni dogovor oko privremene zabrane  izlova plavoperajne tune u svijetu.

Godišnji skup Međunarodnog povjerenstva za zaštitu atlantske tune (ICCAT), koji se održava od 7. do 15. studenoga u Recifeu u Brazilu, trebao bi biti prigoda da se ozbiljno razmotri problem smanjivanja zaliha te vrste ribe. Međunarodno povjerenstvo odlučuje o kvotama za izlov, prije svega tune, ali i drugih vrsta kojima prijeti opasnost od izumiranja, poput nekih vrsta morskih pasa.

Sergi Tudela, voditelj WWF-a za ribarsku politiku na Mediteranu, ističe kako ova organizacija želi da atlantska plavoperajna tuna opstane u budućnost kao vrsta  na kojoj se već tisućama godina temelji ribarstvo na Sredozemlju.

Tudela ističe kako je uloga Povjerenstva osigurati održivu komercijalnu eksploataciju plavoperajne tune, ali Povjerenstvo je podbacilo u svojem mandatu i ne postoji mogućnost za oporavak plavoperajne tuna osim zaustavljanjem izlova ove vrste. To je jedini put naprijed, ne postoji plan B, ističe Tudela.

WWF-ov znanstveni odbor analizirao je riblji fond na sastanku u listopadu i zaključio kako atlantska plavoperajna tuna ispunjava kriterije da bude uvrštena u Dodatak I Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES).

WWF smatra kako je zabrana trgovine nužna mjera zajedno sa moratorijem na izlov ribe.  Najnoviji znanstveni podaci pokazuju da je populacija atlantske plavoperajne tune pala na razinu ispod 15 posto u odnosu na početno stanje.  

U WWF-u ističu kako se populacija plavoperajne tune smanjuje brže od reputacije ICCAT-a koji neće imati čime upravljati ako populacija ove vrste bude uništena.

Europska unija je 6. studenog, na međunarodnoj konferenciji o zaštiti tune, koja je u subotu održana u Brazilu zatražiti smanjivanje izlova plavoperajne tune na svjetskoj razini.

Iako su zemlje članice Europske unije željele strože mjere kako bi se zajamčila obnova zaliha tune, posebno u Sredozemlju, odbile su da se zatraži svjetska zabrana trgovine jer bi ona de facto značila obustavu lova na tu vrstu ribe.


Više o tome:
WWF: Tuna commission urged to add fishing halt to trade ban to save bluefin

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111