hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
EWL predstavio 12 prioriteta za španjolsko EU predsjedništvo

Srijeda, 23. prosinca 2009.  Prvog siječnja 2010. predsjedavanje Vijećem EU od Švedske će preuzeti Španjolska. Mreža European Women’s Lobby (EWL) koja okuplja više od 2500 članskih nevladinih organizacija i najveće je udruženje ženskih organizacija u Europskoj uniji, tim je povodom pozvala španjolsko predsjedništvo da nastavi jačati prava žena u Europi, a naročito da osigura temeljito i učinkovitu implementaciju EU legislative koja garantira ravnopravnost između žena i muškaraca, uključujući i nove odredbe Lisabonskog ugovora koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009.  

EWL od španjolskog EU predsjedništva očekuje konkretne i značajne napretke u ostvarivanju jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji, a svoja očekivanja je sažeo u 12 prioriteta kojima se novo predsjedništva poziva da:

 1. Osigura vodstvo u usvajanu novog snažnog Strateškog akcijskog plana za učinkovitu jednakost žena i muškaraca koji će zamijeniti postojeći plan.
 2. Poduzme konkretne korake za uvođenje učinkovitih i pravno obvezujućih mjera za jednaku zastupljenost žena i muškaraca u europskim institucijama.
 3. Preuzme vodstvo u osiguravanju brzog napretka u stvaranju UN-ovog entiteta usmjerenog na ravnopravnost spolova i prava žena.
 4. Osigura da promocija jednakosti žena i muškaraca te kvalitetno zaposlenje za žene i muškarce, socijalne usluge i održivi socijalni razvoj budu u središtu post-Lisabonske strategije.
 5. Osigura usvajanje ambicioznog plana za EU direktivu za rodiljni dopust koja će osigurati svim ženama u Europi najmanje dvadeset tjedana rodiljnog dopusta, plaćenog na razini posljednje mjesečne plaće.
 6. Osigura usvajanje Direktive za samo-zaposlene radnike.
 7. Preuzme vodstvo u pregovorima za brzo usvajanje  nove anti-diskriminacijske direktive na temelju religije ili uvjerenja, dobi, invaliditeta ili seksualne orijentacije.
 8. Osigura da se EU obveže na implementaciju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o ženama, miru i sigurnosti.
 9. Uvaži dvije nedavne rezolucije Europskog parlamenta u kojima se poziva na usvajanje EU direktive za prevenciju i borbu protiv svih oblika nasilja muškaraca nad ženama.
 10. Radi na novom prijedlogu okvirne direktive o borbi protiv trgovine ljudima stvarajući vezu između prostitucije u Europi i fenomena traffickinga, priznajući tako da žene čine većina žrtava trgovine ljudima za seksualno iskorištavanje.
 11. Osigura smanjivanje nejednakosti u zdravstvu u Europi te da sve žene imaju koristi od najviših standarda seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.
 12. Osigura čvrste temelje za Akcijski plan Stockholmskog programa u načelima ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

Više o tome:
EWL: European Women’s Lobby 12 Priorities for the Spanish Presidency of the European Union

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111