hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
European Youth Forum traži bolju zastupljenost mladih u novoj EU

Ponedjeljak, 15. veljače 2010.  Nevladina organizacija European Youth Forum uputila je otvoreno pismo Europskoj komisiji u kojoj ukazuje na problem nezaposlenosti mladih u Europi te poziva na jačanje napora kako bi se riješio problem gotovo šest milijuna nezaposlenih mladih Europljana.

Zbog velikog broja nezaposlenih European Youth Forum je pokrenuo kampanju za održanje Europskog pakta za mlade i njegovih glavnih ideja u novoj 'strategiji 2020.' Europske unije kao načina obvezivanja Europske unije i njezinih zemalja članica prema rješavanju sve većeg problema nezaposlenosti mladih.
 
European Youth Forum u svom pismu podsjeća kako su Europski pakt za mlade europski čelnici usvojili na Europskom vijeću u ožujku 2005. kao instrument koji je trebao pomoći u ostvarenju Lisabonske strategije.
 
Ovaj dokument je osigurao da politike i mjere koje se tiče potreba mladih ljudi budu integrirani dio Lisabonske strategije. EFY ističe kako mladi Europljani žele biti sigurni da politike EU-a za mlade budu integrirane u post-lisabonski plan te kako bi nova strategija morala voditi računa o dimenziji mladih pri ostvarivanju ambicioznih ciljeva Europske unije.

U pismu se ističe kako je španjolsko EU predsjedništvo u svojem programu izrazilo podršku Europskom paktu za mlade, pozivajući na 'izgradnju mostova između obrazovanja i tržišta rada, jačajući rastuću autonomiju, mobilnost i uključivanje mladih u oblikovanju europskog građanstva.'

U European Youth Forumu dodaju kako je Europska komisija u svoje evaluacijskom dokumentu o Lisabonskoj strategiji potvrdila postojanje širokog prostora za poboljšavanje pristupa mladih osoba tržištu rada te ustvrdila kako nezaposlenost mladih i dalje predstavlja ozbiljan i rastući problem.
 
Pismo EYF-a stoga pozva novoimenovanog povjerenika Europske komisije za zapošljavanje, socijalu skrb i uključivanje Laszla Andora da uvaži opasnu situaciju visoke nezaposlenosti mladih uključivanjem ovog problema u EU 'strategiju 2020', te da nastavi proces započet 2005. godine i podrži uključivanje Europskog pakta za mlade u post-lisabonsku strategiju.


Više o tome:
European Youth Forum: EU Spanish Presidency: a strong European Youth Pact should be in the EU2020 strategy

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111