hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
EU odobrio milijun eura za jedanaest projekata izgradnje demokracije i ljudskih prava

Utorak, 23. veljače 2010.  Jedanaest nevladinih udruga predstavilo je sredinom veljače u Zagrebu projekte koje je Europska komisija financirala s gotovo milijun eura te nadolazeće aktivnosti koje imaju za cilj promicanje ljudskih prava i demokratskih reformi u zemlji.

Projekti su financirani u sklopu Europskog programa za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), koji od 2006. pruža potporu promicanju demokracije i ljudskih prava u državama koje nisu članice Europske unije. U razdoblju 2007.-2010. kroz EIDHR je za Hrvatsku izdvojeno 3,3 milijuna eura.

Cilj projekta bilo je jačanje uloge civilnog društva u promicanju ljudskih prava i demokratskih reformi i potpora pomirbi zajednica u Područjima od posebne državne skrbi, rekao je šef Delegacije Europske unije u RH Paul Vandoren, istaknuvši kako je Europska komisija projekte financirala s gotovo milijun eura (935.593 eura).

Projekt građanskih prava Sisak dobio je 94.560 eura za projekt 'Građanski centar u Hrvatskoj Kostajnici'. Cilj projekta je otvaranje građanskog centra koji bi okupljao odabrane ciljne skupine i omogućio im sudjelovanje u različitim aktivnostima usmjerenim na stvaranje konsenzusa na području ljudskih prava, kao i poboljšanje kvalitete svakodnevnog života za sadašnje i buduće naraštaje.

Budi aktivna•Budi emancipiran (B.a.B.e.) projekt dobio je 95.345 eura za projekt 'Premošćivanje uznemirenih voda na radijskim valovima: slušanje glasova nacionalnih manjina'. Cilj projekta je povećanje svijesti o pravima manjima, njihovim potrebama i specifičnim ulogama unutar ciljanih lokalnih zajednica, kao i komunikacija i suradnja između većinskih i manjinskih etničkih skupina.

Nansen dijalog centar dobio je 82.273 eura za projekt 'Kulturna i duhovna baština zavičaj', kojem je cilj društvena rekonstrukcija poratnih višeetničkih zajednica, te veća razina razumijevanja i interakcije između manjinskih skupina i većine.

Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota dobila je 76.848 eura za projekt 'Jačanje lokalne demokracije'. Ciljevi uključuju: povećanje demokratskog sudjelovanja na lokalnoj razini (područje Petrinje, Gline i Dvora) u svrhu povećanja sudjelovanja žena u lokalnom javnom i političkom životu; pomoć u omogućavanju aktivnog građanstva kroz poštivanje ljudskih prava i prava manjina u višekulturnim lokalnim zajednicama; pomoć u povećanju svijesti o učinkovitom mirnom usklađivanju interesa pojedinih skupina.

Centar za mirovne studije u Zagrebu dobio je 99.822 eura za projekt 'Stara kula - više mostova - pomirenje i izgradnja povjerenja u zadarskom zaleđu i u Lici'. Cilj projekta je premostiti razlike između društvenih i etničkih podjela koje su posljedica rata i poratnog razdoblja u Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji. Isto tako, cilj je aktivno sudjelovanje u stvaranju održivog mira i promicanju zaštite ljudskih prava i socijalne uključivosti u tom području.

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava u Osijeku dobio je 99.850 eura za projekt 'Građani, policija i lokalna uprava prema participatornoj demokraciji - izgradnja kapaciteta zajednice za konsenzus'. Cilj projekta je ojačati kapacitete zajednice te mobilizirati građane, posebice marginalizirane skupine, da zajednički rješavaju pitanja bitna za razvoj zajednice kroz demokratske mehanizme u višeetničkim područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba - DODIR dobila je 100.000 eura za projekt 'U ponoru diskriminacije: program emocionalnog, kulturnog i socijalnog osnaživanja žena s osjetilnim oštećenjem'.

Ciljevi projekta uključuju emocionalno, kulturno i socijalno osnaživanje gluho-slijepih/gluhih/slijepih žena, te poboljšanje kvalitete života u zajednicama s brojnim preprekama (spolna diskriminacija, diskriminacija ljudi s invaliditetom, kulturna i jezična diskriminacija, manjak odgovarajućeg razvoja u slabo razvijenim područjima) s posebnim naglaskom na područja od posebne državne skrbi.

Udruga za inicijative u socijalnoj politici (UISP) dobila je 78.812 eura za projekt 'Implementacija prava djeteta u obiteljima udomitelja'. Cilj projekta jest doprinijeti implementaciji prava djeteta u područjima od posebne državne skrbi.

Centar za civilne inicijative dobio je 78.812 eura za projekt 'Uključivanje žena u održivi razvoj ratom zahvaćenih područja'. Cilj projekta je održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi kroz aktivno uključivanje žena u procese mirnog usklađenja interesa pojedinih skupina. Cilj je također stvoriti i održivo partnerstvo ženskih udruga i inicijativa u razvoju ratom pogođenih ruralnih područja šibenskog i zadarskog zaleđa.

Udruga žena - IZVOR dobila je 54.041 eura za projekt 'Obrazovanje za rodnu jednakost'. Cilj projekta je redefinirati ulogu žena u obiteljima u manje razvijenim područjima pod posebnom državnom skrbi u Osječko-baranjskoj županiji, kroz promicanje rodno osjetljivih politika putem obučavanja obrazovnih radnika u područjima od posebne državne skrbi u županiji.

Open Media Group - O.M.G. dobila je 100.000 eura za projekt 'Upoznajmo se'. Cilj projekta je podići svijest srednjoškolaca, kao budućih aktivnih članova društva koji će donositi odluke, da prepoznaju i suprotstave se stereotipima kao glavnom uzroku predrasuda i nacionalne diskriminacije, čime će poboljšati razumijevanje i povećati snošljivost u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji, te tako pomoći pomirbi.


Više o tome:
Delegacija Europske unije u RH: EU odobrila milijun eura za jedanaest projekata izgradnje demokracije i ljudskih prava

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111