hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Publikacija: 'Kako uspostaviti učinkoviti dijalog između EU-a i organizacija civilnog društva'

Utorak, 30. ožujka 2010. 

 

Europska mreža nevladinih organizacija Socijalna platforma objavila je u ožujku publikaciju o civilnom dijalogu pod naslovom 'Kako uspostaviti učinkoviti dijalog između EU-a i organizacija civilnog društva.'

Socijalna platforma ističe da je tijekom zadnjeg desetljeća na nivou Europske unije nije pokrenuto dovoljno inicijativa za jačanje dijaloga sa civilnim društvom, iako su sudionička demokracija i civilni dijalog postali temeljni demokratski principi EU-a.

Ova publikacija želi dati odgovore na sljedeća pitanja: koje su strukture potrebne u različitim institucijama kako bi dijalog sa građanima i civilnim društvom postao učinkovitijim, te kako inicijative građana mogu kroz udruge doprijeti do donositelja odluka.

Publikacija donosi rezultate istraživanja koja su trajala dvije godine, a podijeljena je na dva dijela: sedam preporuka za donositelje odluka i sedam preporuka za organizacije civilnog društva.


Više o tome:
Social Platform: How to establish an effective dialogue between the EU and civil society organisations

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111