hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Europska komisija ubrzano proširuje listu opasnih kemikalija

Utorak, 30. ožujka 2010. 

 

Europska komisija odlučila je do 2012. popis potencijalno opasnih kemikalija proširiti sa sadašnjih 29 na 135. Popis kandidata za uvrštavanje na listu supstanci vrlo visokog rizika (SVHC) trenutno sadrži 29 kemikalija za koje je utvrđeno da izazivaju rak, genske mutacije ili probleme sa zdravljem reproduktivnih organa, te da se nakupljaju u organizmu i zadržavaju u okolišu.

Nevladine organizacije za zaštitu okoliša smatraju da ova odluka predstavlja važan korak u zaštiti od opasnih kemikalija,  ali upozoravaju da je potrebno što prije nastaviti s radom na širenju te liste, budući da postoji još barem oko 500 supstanci koje su kandidati za stavljanje na listu.

Direktor europskog ureda organizacije Greenpeace Jorgo Riss izjavio je kako je Komisijina odluka proširila listu potencijalnih kemikalija koje treba izbaciti, ali da nije uspjela ubrzati proces zabranjivanja opasnih kemikalija.

Direktiva REACH trebala bi osigurati da opasne kemikalije budu zabranjene i zamijenjene sa sigurnijima alternativama. Ali skoro tri godine nakon stupanja ove direktive na snagu, Komisija nije donijela niti jednu odluku o opasnim kemikalijama, dodao je Riss.

Greenpeace ističe kako je Komisijina odluka ograničena na sporazum prema kojem će u naredne tri godine 106 opasnih kemikalija biti razmotreno za stavljanje na listu supstanci vrlo visokog rizika, bez jasnog indiciranja koliko će ovih kemikalija biti zabranjeno.

Organizacija Health and Environment Alliance (HEAL) izjavila je zadovoljstvo konačnim pokretanjem inicijativa koje predviđa direktiva REACH. U HEAL-u ističu kako odluka o uvrštavanju 106 supstanci na listu vrlo visokog rizika, uzimajući u obzir dosadašnji tempo, predstavlja petogodišnji skok unaprijed.

Proizvođači supstanci uvrštenih u popis dužni su o njima informirati Europsku agenciju za kemikalije (ECHA), čiji je zadatak provedba EU-ovih zakona o kemikalijama, te sve sudionike opskrbnog lanca do krajnjeg korisnika potrošača.


Više o tome:
Greenpeace: REACH agreement does little to speed the phasing out of toxic chemicals
Health and Environment Alliance: Chemicals

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111