hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Razvojne organizacije protiv novog ustroja Europske diplomatske službe

Petak, 30. travnja 2010. 

 

Nevladine organizacije za razvoj i humanitarnu pomoć osudile su plan Europske unije da politiku pomoći zemljama u razvoju uključe u rad nove Europske diplomatske službe, o čemu je politički dogovor postignut na sastanku ministara vanjskih poslova 26. travnja.

Naime, razvojne organizacije upozoravaju da će na taj način razvojna pomoć postati pijun u rukama vanjske i sigurnosne politike, te ističu da Lisabonski ugovor ne dopušta takvu odluku.

Koalicija gotovo cijele zajednice razvojnih organizacija upozorila je kako bi mogla pokrenuti tužbu protiv prijedloga Visoke predstavnice Europske unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton, kojim s predviđa da Europska diplomatska služba preuzme razvojnu pomoć.

Concord, mreža europskih razvojnih organizacija, zajedno sa organizacijom CIDSE, koja okuplja katoličke razvojne zaklade,  njezina sestrinska protestantska organizacija Aprodev, i razvojna organizacija Eurostep, zajedno su zatražili pravni savjet od britanske odvjetniče kuće White & Case, koja je zaključila kako bi Europska diplomatska služba mogla biti u raskoraku sa ciljevima i nadležnostima zadanima u Lisabonskom ugovoru.

U kući White & Case kažu kako je prema Lisabonskom ugovoru uloga Europske diplomatske službe ograničena na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije, uključujući uglavnom sigurnosne i obrambene diplomatske aktivnosti, ali ne i razvojnu pomoć.

Britanski odvjetnici ističu kako aktivnosti razvojne suradnje spadaju pod isključivu nadležnost Europske komisije te kako bi isključivanje Komisije iz ove nadležnosti tražilo formalnu izmjenu novog ugovora Europske unije.

Razvojne organizacije također smatraju kako je Europska komisija manje politički nastrojena od zemalja članica Europske unije, te kako Komisija stoji iznad nacionalnih interesa te na taj način može bolje upravljati razvojnom pomoći.

Do sada je jedino Europska komisija bila odgovorna za razvojnu politiku i njezinu provedbu, stoga se razvojne organizacije boje da bi Komisija mogla izgubit svoj utjecaj na ovom području.

Simon Stocker, direktor organizacije Eurostep, upozorio je na opasnost od 'politizacije' razvojne pomoći EU-a.

Roeland Scholtalbers iz organizacije CIDSE, rekao je kako nevladine organizacije ne gledaju na Komisiju kao na 'anđela', ali je istaknuo zadaću Komisije kako institucije koja štiti zajedničke interese Europske unije.

Elise Ford, iz europskog ureda organizacije Oxfam, izjavila je kako će nevladine organizacije predstaviti ovaj problem Europskom parlamentu kao instituciji koja može pokrenuti postupak pred Europskim sudom te koja ima važnu ulogu u raspravi o Europskoj diplomatskoj službi.


Više o tome:
Concord: Lawyers say Ashton’s EEAS proposal contradicts Lisbon Treaty
CIDSE: Lawyers reveal Ashton’s EEAS proposal breaches EU law, warn development NGOs
Eurostep: Lawyers say Ashton's EEAS proposal is contrary to Lisbon Treaty

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111