hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Španjolsko EU predsjedništvo borbu protiv nasilja nad ženama uvrstilo u prioritete

Utorak, 25. svibnja 2010.  Nevladina organizacija za prava žena European Women's Lobby (EWL) pozdravila je odluku zemalja članica Europske unije da usvoje odluke Vijeća EU o jačanju prevencije za zaustavljanje nasilja nad ženama i mjerama za iskorjenjivanje nasilja nad ženama u Europskoj uniji.

U organizaciji EWL smatraju kako 2010. godina pruža pravu priliku za poduzimanje aktivnosti na nivou Europske unije za suzbijanje svih oblika muškog nasilja nad ženama.

Tako je španjolsko EU predsjedništvo uključilo borbu protiv muškog nasilja nad ženama među svoje prioritete, a Europski parlament je pozvao Europsku Komisiju i Vijeće da iziđu sa prijedlogom Direktive o ovom problemu.

Pored toga Europska komisija predstavila je povodom Međunarodnog dana žena 8. ožujka Žensku povelju čiji je cilj borba protiv rodne nejednakosti u privatnom životu i na poslu. Povelja postavlja pet ključnih akcijskih područja: ravnopravnost na tržištu rada i jednaka ekonomska neovisnost za žene i muškarce, jednake plaće za jednaki rad, ravnopravnost u donošenju odluka, iskorjenjivanje rodno specifičnog nasilja te ravnopravnost izvan granica EU-a.

U EWL-u se nadaju kako će nova strategija Europske komisije o ravnopravnosti između muškaraca i žena, koja bi trebala biti usvojena do kraja ove godine, uključivati snažne mjere za suzbijanje nasilja nad ženama, tre ističu nedavno istraživanje EU Barometra koje je pokazalo kako 62 posto Europljana smatra kako se borba protiv nasilja nad ženama mora uvrstiti u prioritete EU-a.

EWL stoga poziva Europsku uniju da stvori učinkovitu europsku strategiju za iskorjenjivanje svih oblika muškog nasilja nad ženama, koja će osigurati naviše standarde prevencije nasilja, zaštitu žena i kažnjavanje počinitelja u Europskoj uniji.

Ova europska strategija bi trebala sadržavati: Europski akcijski plan za iskorjenjivanje svih oblika muškog nasilja nad ženama; proglašavanje Europske godine za iskorjenjivanje svih oblika muškog nasilja nad ženama; EU program za financiranje organizacija civilnog društva koje se bore protiv muškog nasilja nad ženama; te prijedloge pravno obvezujućih instrumenata.


Više o tome:
EWL: Moving towards EU action on male violence against women: EWL contribution for an EU Strategy

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111