hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
CEDAG-ove preporuke za jačanje građanske inicijative

Utorak, 06. srpnja 2010. 

 

Nevladina organizacija pozdravila je konzultacije koje je pokrenula Europska komisija radi utvrđivanja konkretnih akcija za jačanje i upotpunjavanje građanskih prava. Komisija je utvrdila da postoje razlike između prava jamčenih u teoriji i sposobnosti građana da koriste ta prava u praksi.

Prepreke za ostvarivanje prava koja proizlaze iz europskog građanskog prava su niska razina angažmana građana u političkom i demokratskom životu Unije, nedovoljna informiranost građana o njihovim pravima i o tome kako ih iskoristiti, te postojanje neravnopravnog tretmana glede mobilnosti unutar Unije, što se posebno odnosi na državljane trećih zemalja.

CEDAG se slaže da bi potrebe građana trebale biti u središtu svake politike, što je temelj razvoja demokracije.

Kako bi se prebrodile ove prepreke CEDAG predlaže sljedeće mjere: razvijanje jačeg osjećaja povezanosti između EU-a i njezinih građana kroz bolji dijalog i izravne kontakte; poboljšanje komunikacije s građanima o tome što njihova prava znače i kako ih mogu primijeniti; osiguranje da se zakoni koji  reguliraju prava građana pravilno provode, s posebnim naglaskom na građane koji ne borave u svojim državama kao i na građane koji imaju državljanstvo trećih zemalja; poticanje većeg potencijal  organizacija civilnog društva kako bi se obogatio demokratski život zemalja članica i cijele Europske unije.

Sve manje građana izlazi europske na izbore, a u CEDAG-u vjeruju da dio problema leži u percipiranju bliskosti između europarlamentaraca i njihovih izbornih jedinica.

Malo Europljana uistinu zna koliko zastupnika predstavlja njihove izborne jedinice, koji su njihovi predstavnici, i kada će se ponovno kandidirati. U tom kontekstu, čak i najbolje izborne kampanje podižu samo ograničeni interes.  Zato je vrlo bitno da zastupnici Europskog parlamenta redovito surađuju sa svojim biračima, da potiču dijalog i komunikaciju među lokalnim akterima na temu Europske Unije, te da informiraju građane o tome kako EU utječe na njih, odnosno kako oni mogu utjecati na Uniju, ističu u CEDAG-u.

Organizacije civilnog društva mogu i trebaju biti ključni partner na tom području jer upravo oni posjeduju važne resurse u smislu znanja i kontakata.

Članak 11. Ugovora o Europskoj uniji postavlja mogućnost za djelotvoran dijalog između organizacija civilnog društva i Europskih institucija, pa CEDAG poziva Komisiju da iskoristi puni potencijal ove mogućnosti kako bi se stvorili odgovarajući alati  za aktivno sudjelovanje građana i dijalog s njima, posebno ističući transparentnost i smanjenje administrativnog opterećenja.

U tom pogledu, na temelju istraživanja koje je provedeno u okviru projekta 'Mladi u akciji' 3, CEDAG preporučuje da sve akcije vezane uz jačanje osjećaja europskog građanina budu usmjerene k mladima. Plan je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj mladih ljudi radi čega je potrebno razbiti predrasude, maknuti barijere i stereotipe te promicati međukulturalni dijalog.  U tom smislu treba osigurati adekvatno i pristupačno  obrazovanje  i socijalne službe koje su vrlo bitne za postizanje socijalne uključenosti mladih građana Europske Unije.   

Nevladina organizacija Europsko vijeće za neprofitne organizacije (European Council of Associations of General Interest - CEDAG ) je europska mreža koja zagovara sudjelovanje građana u  demokratskom životu Unije radi ekonomskom, socijalnog i kulturnog napretka Europe.


Više o tome:
CEDAG: CEDAG answer to the EU consultation on citizens' initiative

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111