hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Objavljena publikacija o sudjelovanju djece u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Srijeda, 10. studenoga 2010. 

 

Nevladina organizacija Eurochild objavila u listopadu publikaciju pod nazivom 'Vrednovanje dječjeg potencijala - Kako sudjelovanje djece može pridonijeti borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti', u kojoj se želi predočiti, kroz opis konkretne studije slučaja, kako djeca i mladi ljudi mogu sudjelovati i biti uključeni u odluke koje utječu na njihove živote, te kako njihovo sudjelovanje može pridonijeti borbi protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Studije slučaja su pokrepljene odgovarajućim dokazima istraživanja afirmiranih stručnjaka iz područja sudjelovanja djece i mladih. Studije slučaja su odabrane kao primjeri dobre prakse u sudjelovanju djece.

Publikacija ima četiri poglavlja; Prvo poglavlje fokusirano je se na sudjelovanje djece i njihovo razumijevanje siromaštva. Dvije studije slučaja UNICEF-a iz Belgije i organizacije KREM iz Norveške usredotočuju se na ono što je važno za djecu koja su socijalno isključena te siromašna, koja su to pitanja važna za njih i što treba uzeti u obzir pri razvoju politike za borbu protiv siromaštva među djecom.

Drugo poglavlje fokusira se na načine kako sudjelovanje djece poboljšava usluge za djecu i mlade: Akcija za djecu u Velikoj Britaniji uključuje djecu u regrutiranje i proces selekcije osoblja koje će raditi s djecom; FEDAIA u Kataloniji (Španjolska) uključuje djecu koja su u opasnosti da budu socijalno isključena ili u situacijama napuštenosti u klubove nakon školovanja.

Poglavlje 3. se bavi pitanjem uključenosti djece u šire političke rasprave koje mogu utjecati na politiku razvoja koji se tiču djece i mladih. Ciparski dječji parlament ostvario je poboljšanja za djecu s posebnim potrebama u školama, a Funky Dragon u Walesu je konzultirao više od 10 tisuća djece kada je razvijao svoje alternativno izvješće za UN-ov Odbor za prava djeteta.

Četvrto poglavlje usredotočeno je se na sudjelovanje i potporu vršnjaka, koristeći primjer djece obučena od strane svojih vršnjaka iz nizozemskog Nacionalnog savjeta mladih kako bi pokrenuli Savjet mladih pri Instituciji za skrb djece u Nizozemskoj.

Pri izradi ove publikacije, za svaki studij slučaja bilo je uključeno jedno ili više osoba u proces sudjelovanja s djecom koja su bila intervjuirana. Gdje je to bilo moguće, djeca i mladi ljudi koji su bili uključeni u procese sudjelovanja također su bili intervjuirani.


Više o tome:
Eurochild: How children’s participation contributes to fighting poverty and social exclusion

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111