hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
ILGA pozdravila EU izvješće o diskriminaciji na temelju spolne orijentacije

Petak, 03. prosinca 2010. 

 

Agencija za temeljna prava EU-a u svom izvješću objavljenom 30. studenog navodi kako se prava homoseksualaca u Europskoj uniji uglavnom poštuju, ali i da je potreban dodatni napredak kako bi se postigla potpuna ravnopravnost svih osoba, bez obzira na njihovu spolnu orijentaciju.

Izvješće ističe tri temeljna problema s kojima se suočavaju homoseksualne, biseksualne i transseksualne osobe u EU: prisilu na tajnovit život, nasilne napade te neravnopravnost pri zapošljavanju i stanovanju.

U izvješću koje je od Agencije za temeljna prava naručio Europski parlament, navodi se kako su biseksualne i transseksualne osobe marginalizirane i stigmatizirane.

Evelyne Paradis, izvršna direktorica ILGA-e (International Lesbian and Gay Association), nevladine organizacije za prava LGBT osoba, pozdravila je izdavanje izvješća i činjenicu da prava LGBT osoba ostaju među prioritetima Agencije za temeljna prava EU-a.

ILGA poziva institucije Europske unije i države članice da usvoje strategiju za borbu protiv homofobije, transfobije i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Rastući broj zemalja članica EU-a priznaje istospolnim parovima pravo na brak, dok druge ne priznaju to pravo, što ima pravne i praktične posljedice za one građane koji se žele preseliti u drugu članicu EU-a, ističe se u izvješću.

ILGA stoga poziva na usvajanje nove Direktive o zabrani diskriminacije na temelju dobi, invaliditeta, religije i seksualne orijentacije u područjima kao što su pristup robama i uslugama, zdravstveno osiguranje i obrazovanje.

U organizaciji ističu kako seksualna orijentacija i rodni identitet treba uzeti u obzir u kreiranju svih politika i zakonodavstva Europske unije.


Više o tome:
ILGA: EU’s Fundamental Rights Agency on the rights of LGBT people: ‘uneven landscape in the protection of LGBT rights throughout Europe’

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111