hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Očekivanja ženskih udruga uoči mađarskog predsjedanja Unijom

Utorak, 21. prosinca 2010. 

 

Nevladina organizacija European Women’s Lobby (EWL) pozvala je Mađarsku koja 1. siječnja preuzima predsjedanje Europskom unijom, da na čelu EU-a osiguran daljnji napredak u usvajanju zakonskih prijedloga koji se tiču ravnopravnosti spolova, sa ciljem pune integracije ženskih prava i perspektive rodne ravnopravnosti u europskim socijalnim i ekonomskim politikama.

EWL poziva mađarsko EU predsjedništvo da usvoji instrument koji će se nadovezati na Europski pakt o ravnopravnosti spolova, kako bi se na nivou država članica EU-a osigurala implementacija Europske strategije o jednakosti između muškaraca i žena, koju je usvojila Europska komisija.

Nadalje, u organizaciji ističe potrebu da se osigura usvajanje sveobuhvatnog prijedloga za europsku strategiju o iskorjenjivanju svih oblika muškog nasilja nad ženama, da se provede revizija Direktive za rodiljnom dopustu, kako bi se rodiljni dopust u Europskoj uniji produljio sa 14 na 20 tjedana.

U EWL-u pozivaju mađarsko predsjedništvo na preuzimanje inicijative za usvajanje nacrta Direktive za borbu protiv diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja, dobi, invaliditeta ili seksualne orijentacije, uzimajući kao temelj rezoluciju Europskog parlamenta i prijedloge EWL-a i drugih nevladinih organizacija koje se bore protiv diskriminacije.

Predsjedništvo Europske unije se također poziva da osigura da promocija jednakosti između žena i muškaraca, uključujući i zapošljavanje, te socijalne usluge i održivi socijalni razvoj budu u središtu implementacije, izvještavanja i nadgledanja mehanizama nove strategije Europa 2020.

European Women’s Lobby je jedna od vodećih krovnih organizacija sa više od 2500 udruga članica za promicanje prava žena te ravnopravnost spolova u EU.


Više o tome:
EWL: EWL issues 8 Priorities for the incoming Hungarian Presidency of the EU

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111