hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Održana konferencija ususret strukturnim fondovima EU

Srijeda, 18. svibnja 2011. 

 

Znati pravila igre, biti spreman i pripremljen te imati točno utvrđene prioritete, neki su od ključnih preduvjeta za uspješno povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU nakon ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, istaknuto je u utorak 17. svibnja na regionalnoj konferenciji 'Ususret strukturnim fondovima EU: Mogućnosti i pretpostavke za financiranje javne infrastrukture' u organizaciji konzultantske tvrtke Razbor i časopisa Banka.

Iako zasad nije moguće točno reći koliko će sredstava Hrvatska dobiti na korištenje u sklopu EU strukturnih fondova nakon pristupanja Europskoj uniji, na temelju dosadašnjeg se iskustva može reći da će to biti do 1,6 milijardi eura godišnje, kazao je državni tajnik u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU Hrvoje Dolenec.

To je, kako je rečeno, oko 10 do 15 puta više nego što Hrvatska ima na raspolaganju sada u okviru pretpristupnih instrumenata.

Osim toga, našim će javnim poduzećima, županijama, gradovima i općinama ulaskom u EU u puno širem opsegu postati dostupna sredstva za financiranje velikih infrastrukturnih projekata.

Kako novac iz strukturnih fondova zemlje članice moraju potrošiti najkasnije na kraju druge ili treće godine nakon godine kada su sredstva alocirana, i to prema svim pravilima javne nabave i transparentnog i ekonomičnog trošenja, jasno je da se radi o doista zahtjevnom zadatku za kojeg zemlje moraju biti u cijelosti dobro pripremljene, rečeno je na konferenciji.

'To je strašan izazov. Uz to, Hrvatska već sada mora početi raditi na pripremi dokumenata za financijsku perspektivu nakon 2014. godine', kazao je drugi tajnik i šef Odjela za provedbu projekata u Delegaciji EU u Hrvatskoj Richard Masa.

'Europska kohezijska politika je vrlo zahtjevna politika. No, iako postoje brojni kvalitetni primjeri dobre prakse korištenja EU fondova, iskustvo akumulirano na razini Unije pokazuje da nisu svi u potpunosti uspjeli. Zato je za Hrvatsku važno da sve dobro shvati kako bi mogla u potpunosti iskoristiti pružene mogućnosti. Uspjeh je u vašim rukama', poručio je.

Sve, dodaje, počinje s ljudima jer politika može biti uspješna samo ukoliko postoje dobri, kvalitetni i motivirani ljudi koji će provoditi kohezijsku politiku.

Hrvatska je perspektiva u ulasku u Europsku uniju i iskorištavanju sredstava iz EU fondova za što se projekti pripremaju godinama te, očekujemo li pristupanje Hrvatske u EU 2013., sada je pravi trenutak da se nositelji razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini počnu pripremati kako bi se osigurali da iskoriste sve što će im biti stavljeno na raspolaganje, istaknuto je na konferenciji.

Više: www.entereurope.hr

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111