hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Objavljen natječaj IPA 2010 za organizacije civilnoga društva

Ponedjeljak, 22. kolovoza 2011. 

 

Dana 12. kolovoza 2011. objavljena su dva natječaja u okviru pretpristupnog programa IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima (vrijedan 1 MEUR) i IPA 2010 Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi, promicanju  i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša (vrijedan 0,6 MEUR), kao potpora Europske unije i Vlade RH razvoju civilnog društva i jačanju doprinosa organizacija civilnoga društva u procesu pristupanja EU.

Najboljim projektima dodjeljivat će se potpora od 50.000,00 do 250.000,00 EUR (za projekte usmjerene na prevenciju nasilja među djecom i mladima te volonterstva mladih) donosno od 50.000,00 do 150.000,00 EUR (za projekte usmjerene na promicanje održivog razvoja i politike zaštite okoliša). Osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija, koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove i obrazovne institucije.

Oba su natječaja usmjerena na poboljšanje utjecaja civilnog društva oblikovanju i provedbi javnih politika, a kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta udruga i ostalih organizacija civilnog društva za kvalitetniju suradnju s javnim institucijama relevantnima za područja obuhvaćenima natječajem.

Natječaji su otvoreni do 17. listopada 2011. u 16,00 h.


Više: www.uzuvrh.hr

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111