hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
EU treba snažniju političku volju za borbu protiv korupcije

Ponedjeljak, 05. rujna 2011. 

 

Unatoč zakonima za borbu protiv korupcije, ona u EU svake godine proguta gotovo 120 milijardi eura ili jedan posto europskog BDP-a, a 80 posto europskih građana smatra da je ona velik problem u njihovoj zemlji, upozoreno je ovaj tjedan u raspravi u Europskom parlamentu posvećenoj antikorupcijskom paketu Europske komisije.

Kako ističe Europska komisija, Europska unija posjeduje sofisticirane zakone za borbu protiv korupcije, no njihova provedba u državama članicama neujednačena je i nezadovoljajuća, što odražava "manjak političke predanosti suzbijanju korupcije u svim oblicama".

Komisija će stoga uvesti Europsko izvješće o borbi protiv korupcije kako bi pratila i ocjenjivala napore država članica u borbi protiv korupcije i potaknula veći politički angažman. To bi im trebalo pomoći u boljoj provedbi zakona i ukazati na propuste i slabe točke, rekao je predstavnik Europske komisije pred Odborom za građanske slobode EP-a, objavio je Europski parlament.

"Ono što nam najviše treba nisu nužno novi zakoni ili institutcije, nego bolja provedba onoga što je već na snazi", rekao je.

Zastupnici Europskog parlamenta s time su se složili, pozivajući ministre država članica da jasno iskažu političku volju. "Moramo izvršiti pritisak na Vijeće da zauzme stajalište, na ovaj ili onaj način", rekao je belgijski liberal Louis Michel, dok je britanski konzervativac Timothy Kirkhope rekao da je politička volja ključna kako bi se "konačno riješio taj problem."

Komisija će izvješće objavljivati svake dvije godine, prvo 2013., i ističe da ono neće biti dodatan teret državama članicama niti da će biti dupliciranja. "Koristit ćemo različite, postojeće, mehanizme monitoringa, ali i neovisne stručnjake, tvrtke, civilno društvo", rekao je predstavnik EK.

Zastupnici Europskog parlamenta pozdravili su izvješće, ali i pozvali na njegovu raniju objavu ili privremena izvješća koja bi bila usredotočena na najveće probleme.

Nekoliko zastupnika istaknulo je da bi borba protiv korupcije trebala početi u samom parlamentu kako bi se građanima pokazalo da je Europski parlament odlučan suzbiti korupciju u politici.

Istaknuta je i potreba bolje zaštite zviždača, bržih istraga i usklađivanja načina na koji se u EU tretiraju slučajevi kada multinacionalne kompanije podmićuju državne dužnosnike u trećim zemljama.

Rasprava o korupciji nastavit će se na idućoj plenarnoj sjednici EP-a kada će Komisiji i Vijeću 14. rujna biti upućena tri pitanja, uključivo pitanje kako EU može osigurati potrebnu političku volju u državama članicama za borbu protiv korupcije.

Komisija će također pripremiti niz drugih mjera, uključivo sudjelovanje u skupini država za borbu protiv korupcije Vijeća Europe te prijedloge za nova pravila za zapljenu nezakonito stečene imovine, poboljšanje istraga financijskog kriminala, jačanje policijske i pravosudne suradnje, bolju obuku istražitelja i jači fokus na borbu protiv korupcije u procesu proširenja EU-a i politici razvoja.

Hina

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111