hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Izvješće HRW: "Revolucija za sve: Ženska prava u novoj Libiji"

Srijeda, 05. lipnja 2013. 

 

Human Rights Watch u svom izvješću "Revolucija za sve: Ženska prava u novoj Libiji" ističe kako libijska vlast treba iskoristiti povijesnu priliku koja joj se ukazala za promicanje i zaštitu ženskih prava. Sve državne institucije trebaju osigurati da žene mogu aktivno i ravnopravno sudjelovati u izradi nacrta novog Ustava, ali i reformi zakona koji utječu na njihove živote.

Izvješće "Revolucija za sve: Ženska prava u novoj Libiji" navodi ključne korake koje treba poduzeti kako bi Libija ispunila svoje međunarodne obveze i spriječila diskriminaciju na temelju spola. Tako, HRW poziva libijski parlament, Nacionalni kongres, da osigura sudjelovanje žena u izradi Ustava te da ukine ili izmijeni zakone i propise iz Gadafijeve ere, koji dovode do diskriminacije i zlostavljanja žena.

Tako je primjerice u Libiji i dalje na snazi Kazneni zakon koji seksualno nasilje svrstava u zločine protiv ženine časti, čime se žene ne smatra žrtvama, odnosno silovanje nije napad na tjelesni integritet osobe. Uz to, zakoni koji definiraju preljub i bludnost obeshrabruju žrtve seksualnog nasilja da prijavljuju kaznena djela.

Ustavotvorna skupština će biti izabrana na izborima tijekom ove godine, a Nacionalni kongres trenutno radi na izradi zakona za te izbore. HRW u Izvješću traži od Libije da imenuje savjetnika za ravnopravnost spolova kako bi se osiguralo da nacrt Ustava zadovoljava međunarodne standarde ljudskih prava. Osim toga, u novom Ustavu bi se trebalo izričito naglasiti kako jednakost spolova treba biti iznad svih zakona.

Pozitivni pomaci su vidljivi, jer su na parlamentarnim izborima 2012. godine u parlament izabrane 33 žene od ukupno 200 izabranih. Znatan je to porast sudjelovanja žena u politici koji je uslijedio nakon novog izbornog Zakona koji je odredio da na svakoj listi uz muške kandidate moraju naizmjenično biti istaknute i kandidatkinje, kako bi se osiguralo njihovo izabiranje u parlament.

Unatoč napretku vezanom uz pitanja ravnopravnosti i donošenju novog modernijeg Ustava, žene u Libiji se i dalje suočavaju s velikim preprekama. Tako je, primjerice, Vrhovni sud Libije u veljači ove godine ukinuo restriktivne odredbe o poligamiji. U travnju, država je odlučila ne izdavati dozvole za brak ženama koje se žele udati za strance, nakon što je veliki muftija pozvao državu da to učini. Sve to svjedoči kako je ispred Libije još puno posla kako bi se ženama omogućila ravnopravnost kakvu zaslužuju.

Izvješće dostupno na: www.hrw.org

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111