hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Poziv za prijavu prijedloga projekata na natječaj programa DAPHNE III (2007. – 2013.)

Petak, 20. rujna 2013. 

 

Opća uprava za pravosuđe Europske komisije (eng. DG Justice) raspisala je Poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava za aktivnosti u sklopu specifičnog Programa Unije DAPHNE III (2007. – 2013.) za prevenciju i borbu protiv nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama te za zaštitu žrtava i rizičnih skupina.

Poziv se temelji se na Godišnjem programu rada (eng. Annual Work Programme) programa Daphne III za 2013. godinu u okviru kojeg će se sufinancirati međunarodni projekti koji odgovaraju ciljevima Daphne III programa i prioritetima raspisanog Poziva. Svi projekti trebaju prikazati dodanu vrijednost na razini Europske unije, a osnovna svrha natječaja je dobrobit djece, mladih osoba i žena žrtava nasilja odnosno onih koji su u riziku da postanu žrtve nasilja. Ukupno predviđena sredstva iznose 11.404.000,00 Eura
Prijedlozi projekata trebali bi se odnositi na sljedeće godišnje prioritete:

  • Potpora žrtvama nasilja;
  • Nasilje povezano sa štetnim praksama;
  • Djeca žrtve i/ili svjedoci nasilja u bliskim ili intimnim vezama;
  • Djeca žrtve nasilja u školama;
  • Intervencije za počinitelje kaznenih djela i mjere zaštite žrtava;
  • Sprječavanje nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama kroz projekte kojima je cilj promjena stavova i ponašanja u kontekstu seksualizacije;
  • Podizanje razine svijesti o nasilju nad ženama.


Osnovne ciljne skupine su obitelji, muškarci, učitelji i prosvjetni radnici, socijalni radnici, policija, granični djelatnici, lokalna, nacionalna i vojna vlast, medicinski djelatnici, pravosudni djelatnici, organizacije civilnog društva, sindikati i vjerske organizacije.

Prijavitelji i partneri moraju biti pravno osnovane javne ili privatne organizacije ili institucije (nevladine organizacije, lokalna i regionalna samouprava, sveučilišta i istraživački instituti). Prijavitelji moraju biti organizacije koje djeluju na neprofitnoj osnovi. Isto tako, prijavitelj i su-korisnici partneri (engl. co-beneficiary partner) moraju biti pravno osnovani u prihvatljivoj državi (engl. eligible country), a koje su: sve države članice Europske unije i EFTA/EEA članice (Island, Lihtenštajn, Norveška). Javna tijela na nacionalnoj/središnjoj razini (npr. ministarstva, nacionalna tijela za ravnopravnost) nisu prihvatljiva tijela.

Projekt mora biti transnacionalne (međunarodne) naravi i mora se prijaviti u partnerstvu koje čine najmanje dvije prihvatljive organizacije (prijavitelj i najmanje jedan partner) iz dvije različite države članice.

Dobivena bespovratna sredstva ne mogu iznositi više od 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Organizacije koje provode aktivnosti ostatak iznosa moraju osigurati iz drugih izvora.

Projektni prijedlog mora se podnijeti koristeći se on-line alatom za prijavu Opće uprave za pravosuđe pod nazivom PRIAMOS.
Rok za podnošenje prijedloga projekata jest četvrtak, 30. listopada 2013. godine, do 12:00 sati.

Više informacija o podnošenju prijave, uvjetima i financiranju možete pronaći u priloženim dokumentima na dnu stranice ili na internetskoj stranici Europske komisije:

Više informacija vezano uz prijavu putem PRIAMOS sustava možete pronaći na ec.europa.eu/justice/grants/priamos.


Pitanja vezana uz registraciju i prijavu putem PRIAMOS sustava možete poslati na: HOME-JUST-PRIAMOS-USM@ec.europa.eu.

 

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111