hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Sustav za provedbu OP Učinkoviti ljudski potencijali dobio akreditaciju za korištenje 1,85 milijardi eura iz Europske unije

Srijeda, 25. svibnja 2016. 

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. dobilo je akreditaciju za korištenje 1,85 milijardi eura iz Europskog socijalnog fonda, te time osiguralo pravovremeno podnošenje prvog zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih u vrijednosti od 78.383.829,60 kuna.Europska komisija je predložila, a Europski parlament podržao i prošle godine u svibnju usvojen je dodatak Uredbi kojom se uređuju Europski strukturni i investicijski fondovi u razdoblju 2014.-2020. godine, te su zemlje članice primile dodatna sredstva za predfinanciranje aktivnosti Inicijative za zapošljavanje mladih.

Tako je Republika Hrvatska u svibnju 2015. godine primila gotovo 20 milijuna Eura. Uvjet korištenja tih sredstava je da se najmanje polovica tog iznosa utroši, a to znači ugovori, isplati, provjeri i ovjeri u periodu od godine dana, tj. do 23. svibnja 2016. godine. Naime, do toga dana je bilo potrebno prema Europskoj komisiji podnijeti Izjavu o izdatcima (koju podnosi Ministarstvo financija tzv. Tijelo za ovjeravanje), a ključni preduvjet istoga je akreditacija Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje. Da akreditacija nije bila osigurana cjelokupni iznos uvećanog predfinanciranja morao bi se vratiti Europskoj komisiji.

Akreditacija je bila apsolutni prioritet Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ali i Vlade Republike Hrvatske te se intenzivnim radom u posljednja četiri mjeseca uspjelo uspostaviti cjelokupan sustav upravljanja Europskim socijalnim fondom u okviru programskog razdoblja 2014. – 2020. Učinak je time veći što do početka 2016. godine nisu bile do kraja definirane procedure niti su bili pripremljeni odgovarajući dokumenti nužni za ispunjenje uvjeta propisanih relevantnim propisima Europske unije, smjernicama Europske komisije te međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije, nakon postupka procjene usklađenosti koji je proveden u razdoblju od 23. veljače 2016. godine do 13. svibnja 2016. godine, davanjem pozitivnog (bezuvjetnog) mišljenja, potvrdila je 18. svibnja 2016. godine kako je sustav upravljanja i kontrola Europskim socijalnim fondom usklađen s relevantnim propisima Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. Temeljem ovog bezuvjetnog Izvješća, 19. svibnja 2016. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o određivanju Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje.

Nastavno na dobivenu akreditaciju, Ministarstvo financija je u ponedjeljak 23. svibnja 2016. godine, preko elektroničkog sustava razmjene podataka s Europskom komisijom – SFC2014, uputilo Izjavu o izdatcima prema Europskoj komisiji u iznosu od 78.383.829,60 kuna.

U pozadini ove izjave je gotovo 3800 mladih osoba koje su zaposlene putem nekih od mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu Inicijative za zapošljavanje mladih. Sve aktivnosti iz ove Inicijative nastavljaju se i dalje intenzivno provoditi, kao i ostale mjere aktivne politike tržišta rada koje su neopravdano bile zapostavljane posljednje četiri godine. Ono što želimo postići u narednom periodu je prilagođavati mjere potrebama tržišta rada, a ne nezaposlene mjerama.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u području zapošljavanja, socijalne uključenosti, obrazovanja i dobrog upravljanja već se provode projekti ukupne vrijednosti 1.94 milijuna kuna. Do kraja 2016. godine očekuje se objava novih natječaja u okviru svih tematskih prioritetnih osi Operativnog programa, i to ukupno 37 poziva, od čega 4 poziva za izravne dodjele sredstava i 33 otvorena poziva za dodjele bespovratnih sredstava.

Do kraja 2016. godine očekuje se završetak svih projekata u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. koji su u još provedbi kako bi se do kraja godine potrošila sva sredstva ovog programa.

Kao posljednju ugovorenu operaciju u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je pokrenulo Program aktivacije žena u lokalnoj zajednici „Zaželi!“ koji je osmišljen u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada. Zapošljavanje se provodi u obliku javnog rada te uključuje 2.594 žene na području čitave Hrvatske. Ukupna vrijednost Programa je 60.687.137,88 kuna i provodi se do kraja rujna 2016. godine.

Zaključno, velik je posao napravljen manje od četiri mjeseca ove godine gdje smo dokazali da možemo biti uspješni u korištenju EU fondova, te nam sada slijedi još intenzivniji rad kako bismo zajedno, u suradnji s svim dionicima uspješno pripremali i provodili projekte Europskog socijalnog fonda i pridonijeli razvoju naše zemlje i boljem životu svih njezinih građana.

 Preuzeto sa portala: www.esf.hr

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111