hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
ECAS - Raspisan natječaj za Program izobrazbe o EU

Petak, 24. rujna 2004. 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s udrugom European Citizens Action Service (ECAS) iz Bruxellesa raspisuje natječaj za sudjelovanje u Programu informiranja i izobrazbe o EU za predstavnike udruga iz Hrvatske. Upute za prijavu i tekst natječaja u produžetku su ove informacije.

Programom se želi potaknuti aktivnije sudjelovanje hrvatskih nevladinih organizacija u procesu integriranja Hrvatske u EU te njihovo bolje povezivanje s krovnim nevladinim mrežama koje djeluju na razini EU u Bruxellesu. Predviđeno trajanje programa jest šest mjeseci, a njime će biti obuhvaćeno najviše dvadeset pet predstavnika nevladinih organizacija odabranih na natječaju. U sklopu programa predviđeni su, među ostalim, seminari u Hrvatskoj i u Bruxellesu, te posjet institucijama EU i krovnim nevladinim mrežama koje djeluju na razini EU. Za određeni broj polaznika bit će omogućeno i stažiranje/praksa u renomiranim udrugama u Bruxellesu.
Program započinje u studenom 2004. i traje do svibnja 2005. Po završetku programa od polaznika će se očekivati da aktivno sudjeluju kao treneri u programima izobrazbe o europskim integracijama za nevladine organizacije na regionalnoj i lokalnoj razini. Za sve polaznike odabrane na natječaju sudjelovanje u Programu je besplatno.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nevladinih organizacija iz Hrvatske koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- Najmanje tri godine iskustva u radu nevladine organizacije
- Aktivno znanje engleskog jezika
- Iskustvo u radu na međunarodnim projektima
- Komunikativnost i spremnost na timski rad
- Osnovno poznavanje problematike europskih integracija
- Samostalan rad na računalu

Prijava treba sadržavati sljedeće dokumente:
- životopis
- pismo motivacije za sudjelovanje u Programu
- preporuku predsjednika nevladine organizacije u kojoj kandidat djeluje

Rok za prijavu na Natječaj jest 15. listopada 2004. Prijave se šalju isključivo poštom na adresu:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Kušlanova 27
10000 Zagreb
s naznakom \'\'Program informiranja i izobrazbe o EU\'\'
Program informiranja i izobrazbe o EU za predstavnike udruga iz Hrvatske
Cilj programa Programom se želi potaknuti aktivnije sudjelovanje udruga u procesu integriranja Hrvatske u EU te njihovo bolje povezivanje s krovnim nevladinim mrežama koje djeluju na razini EU u Bruxellesu.
Sadržaj programa Program izobrazbe o EU bit će organiziran kroz niz od četiri seminara u Hrvatskoj (produženi vikend) i dva seminara u Bruxellesu i Antwerpenu. Seminari će biti organizirani kroz niz radionica na sljedeće teme:
- institucionalni i pravni ustroj EU
- proces pristupanja Hrvatske EU i uloga organizacija civilnog društva
- informacijski izvori o EU za udruge
- izvori financiranja projekata udruga iz sredstava EU
- kako do uspješne prijave projekta prema pravilima Europske komisije
- predpristupna pomoć i strukturni fondovi – izazovi za udruge
- mogućnosti bolje suradnje i umrežavanja udruga iz Hrvatske i EU
- vještine uspješnog komuniciranja s institucijama EU - lobiranje u procesu odlučivanju u EU, itd.
Program izobrazbe provodit će se kroz niz interaktivnih seminara i simulacijskih radionica koje će voditi domaći i inozemni stručnjaci.

Uz brojne materijale koji će se dijeliti na samim radionicama, svi će polaznici elektronskim putem redovito primati najnovije vijesti o događanjima u EU u područjima od interesa za udruge, informacije o mogućnostima financiranja projekata, prilikama za sudjelovanje na međunarodnim skupovima iz područja europskih integracija, i sl.

Studijski posjet Bruxellesu uključivat će posjet institucijama EU (Europska komisija, Europski parlament, Vijeće EU) i posjet krovnim nevladinim organizacijama odnosno mrežama udruga koje djeluju u Bruxellesu (odabranima prema profilu polaznika). Za određeni broj polaznika bit će ponuđena mogućnost stažiranja odnosno prakse u nekim renomiranim udrugama koje djeluju u Bruxellesu.

Predviđeni su i grupni posjeti nekima od ključnih ustanova u Hrvatskoj koje se bave problematikom europskih integracija.

Za vrijeme trajanja programa, polaznici će skupa s lokalnim i inozemnim stručnjacima osmisliti daljnji program izobrazbe o EU za nevladine organizacije na lokalnoj i regionalnoj razini, prilagođen specifičnim sektorskim potrebama.

Trajanje programa
Program započinje u studenom 2004. i traje do svibnja 2005. Predviđeno je ukupno 120 sati izobrazbe.

Proces odabira polaznika
Osim zadovoljavanja formalnih uvjeta navedenih u tekstu natječaja i priložene potpune dokumentacije, u odabiru sudionika vodit će se računa o odgovarajućoj sektorskoj i regionalnoj zastupljenosti kao i o kriteriju rodne jednakosti.
Po isteku roka za prijave, kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor s članovima Programskog odbora.
Očekuje se da bi proces odabira polaznika programa trebao biti okončan do kraja listopada 2004. godine.


Što se očekuje od polaznika?
Jedan od glavnih ciljeva programa jest osposobiti skupinu specijalista za europske integracije u nevladinom sektoru koji će u svojim područjima djelovanja aktivno pridonositi podizanju razine osviještenosti članova organizacija civilnog društva o mogućnostima koje im se otvaraju s približavanjem Hrvatske EU te poticati aktivno uključivanje civilnog sektora u procese prilagodbi Hrvatske stadardima EU.

U tom smislu, od polaznika se očekuje visoka motiviranost za sudjelovanje u programu te spremnost da nakon završene izobrazbe sudjeluju kao treneri u daljnim programima izobrazbe o EU za udruge koje će Nacionalna zaklada organizirati na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, ali i kao partneri Zaklade u osmišljavanju daljnih projekata na ovom području.


Dodatne informacije
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, pošaljite upit na e-mail: ividacak@zaklada.civilnodrustvo.hr

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111