hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Insitut Otvoreno društvo - Hrvatska poziva za predstavljanje Potprograma za europske integracije

Ponedjeljak, 24. listopada 2005.  Hrvatska ima čast pozvati vas na predstavljanje Potprograma za europske integracije (East East Program: Partnership Beyond Borders Subprogram for European Integration).
Prezentacija će se održati u četvrtak, 27. listopada 2005. u 10:30, u prostorijama Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska, Ilica 73, treći kat. Potprogram za europske integracije je novi dio programa East East: Partnership Beyond Borders, provodi se u partnerstvu s Open Society Institute – Brussels, a o njemu će govoriti: Andrea Feldman, izvršna direktorica Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska, Simona Goldstein, voditeljica programa.

Potprogram za europske integracije je novi dio programa East East: Partnership Beyond Borders, provodi se u partnerstvu s Open Society Potprogram za europske integracije za prioritet ima suradnju među novim članicama Europske unije, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, te njihovim istočno-europskim susjedima. Potprogramom se želi pridati veća važnost iskustvima zemalja Srednje Europe u procesu pristupanja u Europsku uniju, te maksimalno korištenje istih za buduće zemlje-članice kao i ostalih koje će slijediti.

(i) Prijenos znanja

Potprogram će dati prioritet inicijativama koje dopunjavaju program otvorenog društva adresirajući sljedeće:

- pripremu za europske integracijske procese

- suradnju civilnog društva i javne uprave

- praćenje razvoja demokracije kao uvjeta za europske integracije od strane civilnog društva.

(ii) Koalicije / Konzorciji/ Mreže za javno zagovaranje

Potprogram će dati prioritet prekograničnim/transnacionalnim inicijativama koje adresiraju sljedeće:

- mobilizaciju civilnog društva i javnosti na participaciju u dijalozima na policy-razini vezanih za europske integracije

- mobilizaciju vlada u europskim integracijskim procesima i promoviranje Europske unije kao otvorene i uključive prema susjednim zemljama

- pobuđivanje interesa javnosti u novim zemljama-članicama za razvijanje bližih odnosa sa zemljama-kandidatkinjama i drugim susjednim zemljama

- ustanovljavanje konzorcija civilnog društva kao pomoći u pristupanju fondovima Europske unije vezanim za ciljeve europskih integracija

(iii) Osvještavanje javnosti

Potprogram će dati prioritet inicijativama koje adresiraju sljedeće:

- angažman civilnog društva na osvještavanju javnosti u vezi izazova i mogućnosti europskih integracija

- dijalog o značenju Europe u današnjem svijetu i implikacijama koje nosi članstvo u Europskoj uniji

- stimuliraju javnu raspravu u novim zemljama-članicama u vezi budućeg proširenja Europske unije i odnosa sa susjednim zemljama

Potprogram je otvoren za Albaniju, Armeniju, Azerbejdžan, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Češku, Hrvatsku, Estoniju, Gruziju, Mađarsku, Kosovo, Latviju, Litvu, Makedoniju, Moldaviju, Poljsku, Rumunjsku, Rusiju, Srbiju i Crnu Goru, Slovačku, Sloveniju, Tursku i Ukrajinu.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111