hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
U Bruxellesu održan Forum civilnoga društva zapadnog Balkana

Srijeda, 05. travnja 2006. 

U Bruxellessu je 27. i 28. ožujka 2006. godine održan sastanak Foruma civilnoga društva zapadnoga Balkana. Zaključke prenosimo u .pdf formatu.

Uz potporu Nacionalne zaklade i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora forumu je prisustvovalo i 8 predstavnika i predstavnica udruga i javnih institucija iz Hrvatske.

Sastanak Foruma organizirao je Europski gospodarski i socijalni odbor iz Bruxellesa, a na forumu je sudjelovalo preko 200 predstavnika organizacija civilnoga društva, poslodavaca i sindikata iz zemalja zapadnoga Balkana, zemalja Europske unijei Hrvatske.

Najvažniji dio koji se odnosi za Hrvatsku u tekstu je zaključaka pod točkom 25. i poglavljem Future activities with the EESC , u kojoj se jasno kaže da se u Hrvatskoj treba hitno uspostaviti zajednički savjetodavni odbor, a čije osnivanje je potaknula Zaklada.

Zajednički savjetodavni odbor ( Joint Consultative Committees ) u svim bivšim zemljama kandidatkinjama imao je vrlo važnu ulogu u promicanju interakcija između gospodarskih i socijalnih aktera organiziranoga civilnoga društva u EU-u i zemljama kandidatkinjama tijekom procesa priprema za pristupanje EU-u.

Temeljem inicijative koju je pokrenula Zaklada, na 78. sjednici Gospodarsko-socijalnoga vijeća održanoj 1. prosinca 2005., Vijeće je dalo potporu za osnivanjem Zajedničkoga savjetodavnoga odbora RH i Europskoga socijalno-gospodarskoga odbora.

Vlada Republike Hrvatske uputila je Delegaciji Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Europskomu gospodarsko-socijalnomu odboru zahtjev za žurnim osnivanjem Zajedničkoga savjetodavnoga odbora RH i Europskoga gospodarsko-socijalnoga odbora.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111