hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Nova strategija Europske komisije za suzbijanje emisije CO2 iz vozila - pothvat značajan u svjetskim razmjerima

Srijeda, 14. ožujka 2007. 

Europska komisija je predstavila novu sveobuhvatnu strategiju smanjenja emisije ugljičnog dioksida novih automobila i teretnih vozila koji se prodaju u Europskoj uniji. Prema riječima predsjednika Komisije, ova strategija kao i nedavni prijedlog revizije standarda kvalitete goriva unutar EU-a jasno pokazuju odlučnost da se emisija stakleničkih plinova regulira u skladu sa sporazumom iz Kyota te predstavlja konkretan dokaz vodeće uloge EU-a na tom polju. Barosso je istaknuo da je riječ o najambicioznijem pothvatu ikada u svjetskim razmjerima, koji osigurava razvoj ekonomije na ekološki prihvatljivijim osnovama što je nužno u sprječavanju klimatskih promjena.

Cilj je do 2012. godine ostvariti redukciju CO2 od 25% u odnosu na sadašnju razinu, tj. svesti emisiju na 120 gCO2/km. Cijeli projekt počiva na namjeri da predložene mjere budu od koristi za sve zainteresirane strane. Naime, efikasnije korištenje goriva će dovesti do značajnih ušteda kod vozača, a otvara se perspektiva automobilskoj industriji EU-a da svoj razvoj i konkurentnost u svjetskim razmjerima temelji upravo na razvijanju tehnologija efikasnije upotrebe energije, da na tom polju zauzme vodeće mjesto po inovacijama, umjesto da svoj razvoj temelji na staroj paradigmi veličine i snage automobila. Povjerenik EU-a za okoliš, Dimas, istaknuo da će ovakav pristup otvoriti prostor inovacijama i jeftinijim vozilima, uštedi energije, i najvažnije, reduciranju CO2 i približavanju standardima Kyota. S druge strane, upozorio je da će biti potrebne velike žrtve i napori odgovarajućih sektora te se u tom smislu osvrnuo na odgovornost svih država članica u provođenju predviđenih mjera i poticanju građana u nabavci vozila sa većom uštedom energije. U svrhu postizanja takvih ciljeva EU poziva proizvođače automobila da potpišu Europski kodeks dobre prakse o marketingu i politici oglašavanja.

Cestovni transport je odgovoran za približno jednu petinu emisije CO2 unutar EU, a to je i jedan od rijetkih sektora gdje emisija i dalje rapidno raste što veže ruke institucijama EU u borbi sa klimatskim promjenama. Iako je proteklih godina došlo do značajnog tehnološkog napretka u tehnologiji vozila, naročito na polju upotrebe energije, on nije bio dovoljan da neutralizira štetne učinke koji su nastali kao posljedica povećanja prometa i veličine automobila. Dok je imeđu 1990. i 2004. EU smanjila emisiju stakleničkih plinova za skoro 5% u istom razdoblju se ona CO2 kao posljedica cestovnog prometa povećala za 26%.

Sadašnji prijedlog Komisije usmjeren je na jačanje već postojeće strategije. Glavni razlog te nove inicijative jest promjena postojećeg modela baziranog na dobrovoljnoj osnovi koji nije polučio željene rezultate, u jasne i predvidljive smjernice kojima će se industrije morati voditi te ujedno i postavljanje realnog vremenskog roka za razvoj potrebnih tehnologija. Postojeća strategija, prihvaćena prijedlogom Europske komisije još 1995. godine, temelji se na tri stupa. Prvi je dragovoljna obveza europskih, japanskih i južnokorejskih automobilskih industrija o smanjenju emisije CO2 na 140g/km na tržištu EU-a do 2008. godine za europske proizvođače ili 2009. za azijske. Drugi stup se sastoji od porasta svijesti među potrošačima. Direktivom se traži da se na svakom novom autu stavi oznaka potrošnje goriva i stvaranja CO2, kao i javno širenje oglasa i materijala o efikasnoj upotrebi energije. Treći stup nastoji promicati novu vrstu automobila kroz fiskalne mjere. Nekoliko je zemalja članica ovo već napravilo, a prijedlog je Komisije da se zakonski uredi uključenje elementa CO2 u nacionalne poreze na aute. Takav potpourri mjera ipak nije postigao zadani cilj, a to je bilo smanjenje emisije ugljičnog dioksida na 120 gCO2/km. U razdoblju između 1995. i 2004. godine je došlo do smanjenja sa 186 g/km na 163 g/km što je ipak bilo nedovoljno.

Kao odgovor na takav neuspjeh nova strategija donosi novi paket mjera. Zakonski okvir o smanjenju emisije će biti predstavljen od strane Europske komisije do kraja 2007. ili najkasnije sredinom 2008. godine. On će dati potrebnu regulacijsku izvjesnost i vrijeme prilagodbe. Namjera je novim automobilima smanjiti stupanj emisije na željenu razinu od 120 gCO2/km, a teretnim vozilima dugoročno do 160 g/km do 2015. Nastoji se promicati kupovina novih automobila kroz oglašavanje i fiskalne zahvate, a posljednja mjera sastoji se u tome da se u duhu održivih obrazaca potrošnje potpiše Europski kodeks dobre prakse proizvođača na polju oglašavanja i marketinga. Ovi prijedlozi su jedne od prvih akcija provedbe Akcijskog plana energetske efikasnosti iz 2006., a ujedno i logički nastavak nove energetske politike EU-a koja je prezentirana početkom 2007.

Valja naglasiti da se ovi prijedlozi ne odnose samo na europske proizvođače. U pitanju je europsko tržište tako da će se i japanske i američke industrije koje posluju na europskom tlu putem posredničkih tvrtki, podružnica i sl. morati podvrgnuti predviđenim mjerama. I drugdje u svijetu provode se slične mjere smanjenja štetnih plinova. Kanada, SAD, Japan, Koreja, Kina i Australija imaju zakonske ili dobrovoljne pristupe ovom pitanju, a sa europskim standardom se može mjeriti samo Japan. Predsjednik Bush je u svom govoru o stanju nacije istaknuo kako će SAD poduzeti napore u promicanju maksimalne iskoristivosti energije vozila, a ohrabruju primjeri Kalifornije i drugih država o smanjenju emisije stakleničkih plinova za 30% do 2016. na području cestovnog prometa.

Čak i da EU ostvari svoj cilj do 2012. godine to će biti tek jedan manji dio nastojanja koji se imao poduzeti prema sporazumu iz Kyota. Naime, njime je do 2012. trebalo doći do smanjenja emisije stakleničkih plinova za 8% u odnosu na početnu godinu, 1990. Prijedlog strategije Komisije je uputila Europskom parlamentu i Vijeću EU. Na temelju njihovih mišljenja i komentara Komisija će pripremiti daljnje korake u provedbi strategije. Prije nego se predlože nove zakonodavne mjere, Komisija će započeti dijalog sa svim ključnim dionicima i interesnih skupinama oko njihovih viđenja prijedloga te izraditi sveobuhvatnu studiju utjecaja novih mjera.

Više o tome:

Energetska politika EU-a
http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_en.htm
Povjerenik EU-a za okoliš
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Izvješće međudržavnog panela o klimatskim promjenama
http://www.ipcc.ch/

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111