hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Rezultati istraživanja stavova građana EU o diskriminaciji - u EU diskriminirani invalidi, Romi, osobe starije od 50 godina i one različita etničkoga podrijetla

Srijeda, 14. ožujka 2007. 

Povodom najave aktivnosti tijekom 2007. godine u sklopu obilježavanja Europske godine jednakih mogućnosti, Europska komisija je objavila rezultate istraživanja javnog mnijenja o raširenosti diskriminacije u Europskoj uniji. Nalazi istraživanja pokazuju da više od polovice građana Europske unije, odnosno njih 51 posto, smatra da se u njihovim zemljama premalo poduzima protiv diskriminacije. Čak 64 posto anketiranih je izjavilo da je diskriminacija raširena pojava.

Istraživanje pokazuje da mali broj građana uopće zna za postojanje zakona protiv diskriminacije, zasnovane na spolu, etničkom podrijetlu ili rasi, životnoj dobi, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu, religiji ili uvjerenju. Tako preko 50 posto ispitanih zna kako je diskriminaciju zbog invaliditeta prilikom zapošljavanja zabranjena, međutim samo 30 odnosno 31 posto građana zna da postoje zakoni koji zabranjuju diskriminaciju na temelju dobi odnosno seksualne orijentacije.
Anketa pokazuje da većina građana misli da su u društvu dikriminirane osobe s invaliditetom (79 posto), Romi (77 posto), osobe starije od 50 godina (69 godina) te osobe koje imaju različito etničko podrijetlo (62 posto).
Europska unija će krajem siječnja u Berlinu službeno objaviti početak Europske godine jednakih mogućnosti te pokrenuti kampanju za borbu protiv diskriminacije. "Summit jednakih mogućnosti" održat će se 30. siječnja u Berlinu a na njemu će sudjelovati ministri iz EU, predstavnici sindikata, udruga poslodavaca, te nevladinih organizacija. Cilj te inicijative Europske unije jest pridonijeti podizanju razine svijesti o važnosti poštivanja različitosti te potaknuti suzbijanje svih oblika diskriminacije.

Više o tome:

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111