hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Seminar o Direktivi EU o rasnoj jednakosti održat će se u Zagrebu

Petak, 18. svibnja 2007. 

U hotelu Dubrovnik u Zagrebu u ponedjeljak 11. i utorak 12. lipnja održat će se seminar o Direktivi EU o rasnoj jednakosti koji organizira Europska agencija za temeljna prava (FRA). Ovaj seminar održava se u sklopu projekta RAXEN_CT, Informacijske mreže o rasizmu i ksenofobiji u državama kandidatkinjama Hrvatskoj i Turskoj.

Projekt RAXEN_CT Agencije Europske Unije za temeljna prava fokusiran je na podizanje svijesti o pravilima Zajednice o primjeni načela ravnopravnosti osoba bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo. Projekt je pokrenut u svibnju 2006. od strane Europskog nadzornog centra za rasizam i ksenofobiju (EUMC), pravnog prethodnika današnje Agencije Europske unije za temeljna prava, a njegova provedba će trajati kroz 2007. godinu.

Ovaj seminar će na istom mjestu okupiti predstavnike vlasti, specijalnih tijela i civilnog društva. Cilj je da se ključni nacionalni akteri bolje upoznaju sa odredbama Direktive o rasnoj jednakosti (2000/43/EC) i da im se pruži potpora u praćenju i borbi protiv svih oblika rasizma i ksenofobije.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111