hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Inicijativa europarlamentaraca za jednostavnije glasovanje na izborima za Europski parlament

Srijeda, 04. srpnja 2007. 

Odbor za ustavna pitanja Europskog parlamenta podnio je 26. lipnja prijedlog koji bi europskim građanima trebao olakšati sudjelovanje na izborima za europski parlament. Odbor je također predložio ukidanje zabrane za kandidiranje na izborima u više zemalja članica EU-a, pod uvjetom da zemlja u kojoj kandidat ima prebivalište dopušta višestruke kandidature.

Odbor također traži da zemlja prebivališta nema automatsku obavezu spriječiti glasovanje onog građanina kojemu su uskraćena glasačka prava u drugoj zemlji članici.

Sadašnji sustav glasovanja, prema mišljenju članova odbora, obeshrabruje građane u korištenju svojih izbornih prava – 1979. godine čak 63 posto europskih građana s pravom glasa izišlo je na izbore, dok je 2004. godine odaziv građana bio 46 posto.

Cilj je odbora za ustavna pitanja da sve zemlje članice EU-a poštuju jednake mogućnosti za sve građane. Državljanstvo EU-a, koje osigurava određena izborna prava, uvedeno je Ugovorom iz Maastrichta 1993. godine. Ovim ugovorom određeno je da svaki građanin koji ima prebivalište u određenoj državi članici ima jednaka aktivna i pasivna biračka prava kao i drugi državljani.

Više o tome:

Europski parlament: Making it easier for EU citizens living abroad to stand or vote in EP elections

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111