hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
WWF kritizira trgovinu kvotama za emisiju CO2

Srijeda, 04. srpnja 2007. 

Međunarodna organizacija za zaštitu okoliša World Wildlife Fund (WWF) poručila je kako kompanije u Europskoj uniji neće biti prisiljene smanjiti emisiju stakleničkih plinova u onoj mjeri u kojoj se to dosad pretpostavljalo zbog kratkovidnih planova za uspostavu režima trgovine kvotama za emisiju stakleničkih plinova.

Na meti kritike WWF-a našla se druga faza programa EU-a za trgovinu kvotama ETS zato što se kompanijama u okviru sustava uspostavljenog Protokolom iz Kyota dopušta kupovina velike količine dozvola za emisiju od projekata izvan EU-a.

U izvješću pod nazivom \'Emission Impossible\' WWF upozorava da oslanjanje na jeftine uvozne dozvole podrazumijeva da europske industrija možda uopće neće morati smanjiti vlastitu emisiju u drugoj fazi mehanizma trgovine koja bi trebala biti na snazi od 2008. do 2012. godine. Sukladno ETS-u kompanije dobivaju dozvole za emisiju kojima se ograničava ispuštanje štetnih plinova. Kompanije potom mogu smanjiti emisiju i prodati neiskorištene dozvole drugim, većim zagađivačima ili kupiti nove dozvole i tako kupiti dopuštenu kvotu za emisiju CO2.

Prva faza ETS-a počela je 2005. godine i bila je izložena kritici uz argument da nacionalne vlade dodjeljuju previše dozvola omogućujući industriji da zagađuje slobodnije.

WWF je u svoju studiju uključio devet članica EU-a, Francusku, Italiju, Irsku, Nizozemsku, Njemačku, Poljsku, Portugal, Španjolsku i Veliku Britaniju, procijenivši da će u drugoj fazi ETS-a između 88 i 100 posto emisije u tim zemljama moći pokriti dozvolama kupljenim izvan EU-a.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111