hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Europski građani od 1. srpnja 2007. sami izabiru dobavljače električne energije i plina

Ponedjeljak, 16. srpnja 2007. 

Novi val liberalizacije energetskog tržišta u Europskoj uniji stupio je na snagu u nedjelju 1. srpnja, od kada bi i domaćinstva širom EU-a trebala moći izabrati dobavljače električne energije i plina koji se budu pojavljivali na tržištu. Otvoreno energetsko tržište spustit će cijene električne energije i plina jer će postati konkurentnije. Osim toga, ono će dati potrošačima slobodan izbor dobavljača i učiniti opskrbu energijom sigurnijom.

Međutim Komisija koja se snažno zalagala za proces liberalizacije, kaže da reforme nisu u potpunosti provedene u nekim dijelovima EU-a, što znači da neke bivše državne kompanije koje su uživale monopol i dalje imaju veliku prednost na svojim domaćim tržištima.

U teoriji, 1. srpnja 2004. bio je datum od kojega su kompanije mogle birati od koga će kupovati električnu energiju i plin, a od 1. srpnja 2007. opseg se širi na domaćinstva.

Europska komisija vjeruje da su bivše državne kompanije koje su imale monopol zadržale još uvijek preveliku snagu na tržištu, te smatra da postoje podaci da potrošači u nekim zemljama plaćaju previše za električnu energiju i plin.

Pritom je paradoksalno da je liberalizacija energetskog tržišta, čiji je cilj trebao biti poticanje tržišnog natjecanja, dovela do brojnih velikih spajanja posljednjih mjeseci, čime je smanjen broj kompanija.

Neke zemlje koje su bile sklonije liberalizaciji otvorile su svoja tržišta ranije od rokova, dok neke druge konstantno zaostaju, što govori o različitim stajalištima prema otvaranju tržišta i različitim stajalištima kada se radi o zaštiti nacionalnih interesa na području energetskog sektora.

Deset od 27 članica EU otvorilo je tržišta prije rokova, a Velika Britanija je primjerice liberalizirala svoje tržište još 1990. Ostale će to učiniti danas, a nekoliko njih, koje su zaostale zbog specifičnih razloga, učiniti će to u godinama koje dolaze.

Posebno su se žestoko otvaranju suprotstavljale Francuska i Njemačka rekavši da bi u svojoj najradikalnijoj formi ono moglo dovesti do propasti nekih od najvećih kompanija u Europi.

Termin \'otvoreno energetsko tržište\' znači da se ukidaju sve pravne i administrativne prepreke za ulazak na tržište kompanija dobavljača električne energije i plina. To znači da nakon današnjeg dana novi dobavljači imaju mogućnost dati usluge potrošačima za cijene koje potiču tržišno natjecanje.

Otvoreno tržište trebalo bi pomoći da se dostigne prava konkurentnost na europskom tržištu električne energije i plina, da se poboljša sigurnost opskrbe, da se omogući potrošačima slobodan izbor dobavljača te da im se da mogućnost da ga promijene bez dodatnih troškova.

Trebalo bi također pomoći i u zaštiti okoliša budući da kompanije trebaju uvesti inovacije na području obnovljive energije.

Otvaranje energetskog tržišta važno je jer su električna energija i plin prepoznati kao \'obavezne usluge od općeg interesa\' na koje svaki europski građanin ima pravo, uz pretpostavku redovitog plaćanja.

Više o tome:

Europska komisija: All EU Citizens free to choose their electricity and gas supplier as of 1 July

EUobserver: Cheaper energy bills across EU in sight

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111