hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Seminar o prikupljanju informacija s područja antidiskriminacije

Utorak, 02. listopada 2007. 

Europska agencija za temeljna prava (FRA) organizira seminar o prikupljanju informacija s područja antidiskriminacije u sklopu projekta RAXEN_CT. Projekt RAXEN_CT Agencije Europske Unije za temeljna prava usredotočava se na podizanje svijesti o pravilima Zajednice o primjeni načela ravnopravnosti osoba bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo.

Projekt je pokrenut u svibnju 2006. od strane Europskog nadzornog centra za rasizam i ksenofobiju (EUMC), pravnog prethodnika današnje Agencije Europske Unije za temeljna prava, a njegova provedba će trajati kroz cijelu 2007.

Ovaj seminar će na istom mjestu okupiti predstavnike vlasti, specijalnih tijela i civilnog društva. Cilj je da se ključni nacionalni akteri bolje upoznaju sa temom prikupljanja podataka na području antidiskriminacije i da im se pruži potpora u praćenju i borbi protiv svih oblika rasizma i ksenofobije.

Seminar se održava u Zagrebu u hotelu Westin, 9. i 10. listopada 2007.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111