hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
EP: Lisabonski ugovor nije građanima pojednostavio pravila EU-a

Utorak, 29. siječnja 2008. 

Odbor za ustavna pitanja Europskog parlamenta prihvatio je novi Lisabonski ugovor, ističući kako će europski propisi njime postati više demokratski i primjereniji budućnosti iako ostaju nerazumljivi običnim građanima.

Europski zastupnici iz ključnog parlamentarnog odbora zaduženog za institucionalna pitanja dali su političku podršku novom ugovoru, prihvativši ga s 20 glasova za i šest protiv. Izvješće o kojem su glasovali, koje su pripremili Španjolac Inigo Mendez de Vigo (EPP-ED) i Britanac Richard Corbett (laburist), ističe najvažnije pozitivne elemente ugovora, koji je usvojen 13. prosinca, a ratificiran bi trebao biti ove godine.

U izvješću se ocjenjuje da će Lisabonski ugovor Europsku uniju učiniti više demokratskom jer jača ulogu Europskog i nacionalnih parlamenata, kao i prava građana Poveljom o temeljnim pravima koja njime dobiva pravno obvezujući karakter.

Kritiziraju se, međutim, posebni dogovori s Velikom Britanijom i Irskom na području policijske suradnje, te izuzeće Velike Britanije i Poljske iz Povelje o temeljnim pravima.

Europski zastupnici hvale učinkovitija pravila odlučivanja u EU i jasnije definiranje europskih politika. S druge strane, nezadovoljni su što Lisabonski ugovor nema oblik ustava.

Lisabonski ugovor reformski je ugovor napisan u obliku amandmana na postojeće ugovore nakon što je europski ustav odbačen u Francuskoj i Nizozemskoj 2005.

Eurozastupnici smatraju da je novi tekst zbog toga manje jasan od propalog Europskog ustava, dok su europski čelnici u početku isticali da bi novi ugovor trebao biti pristupačniji običnim građanima.

Ne bi li se ublažio taj problem, Odbor poziva nacionalne vlasti da izdaju kratka objašnjenja ugovora prije njegove ratifikacije.

Odbor također poziva zemlje članice da ugovor ratificiraju do lipnja 2009. kada se održavaju izbori za novi saziv Europskog parlamenta. Lisabonski ugovor do sada je ratificirala jedino Mađarska, a Irska je jedina zemlja koja će o njemu odlučivati na referendumu.

Više o tome:

EUobserver: Lisbon treaty fails to simplify EU rules for citizens, MEPs say

Europski parlament: Reasons to ratify the Lisbon Treaty this year

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111