hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Program "Europa za građane" (Arhiva)

Ponedjeljak, 04. siječnja 2010. 

 

Nacionalna zaklada je ustrojila fond za jednokratne potpore razvojnim inicijativama na međunarodnoj razini kroz Program sufinanciranja odobrenih projekata u okviru Programa “Europa za građane”.

Sredstva za sufinanciranje odobrenih projekata u okviru Programa “Europa za građane”, Nacionalna zaklada može odobriti kroz jednokratni iznos do iskorištenja ukupnog iznosa utvrđenog godišnjim operativnim i financijskim planom Nacionalne zaklade.

Jednokratni iznos sufinanciranja odobrenih projekata u okviru Programa "Europa za građane" ne može biti viši od 20% vrijednosti sredstava koje je odobrila Europska komisija za svaki pojedini projekt. U slučaju odobravanja projekta mreži organizacija u kojoj je organizacija civilnoga društva iz Republike Hrvatske u ulozi partnera, tada se sufinanciranje odnosi na 20% odobrenih troškova za tu organizaciju, a ne za cijeli projekt.

Broj projekata koji će se sufinancirati utvrđuje se svake godine u skladu s prioritetima potpore razvoju civilnoga društva, a na temelju rezultata natječaja u sklopu Programa "Europa za građana" te raspoloživim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću kojima se financira podrška Nacionalne zaklade razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Korisnici sufinanciranja
Sredstvima od dijela prihoda od igara na sreću namijenjenog za razvoj civilnog društva, Nacionalna zaklada će sufinancirati projekte koje je Europska komisija i Izvršna agencija za audiovizualne, kulturne i obrazovne politike odobrila na temelju godišnjeg natječaja u sklopu Programa "Europa za građane", a gdje se organizacije civilnoga društva koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj (udruge i zaklade) pojavljuju kao nositelji projekata i/ili su partneri na istima.

Prednost kod većeg broja zahtjeva za sufinanciranje odobrenih projekata u okviru Programa "Europa za građane" imat će oni projekti gdje su organizacije civilnoga društva nositelji istih.

Područja za sufinanciranje
Nacionalna zaklada će sufinancirati odobrene projekte prema sljedećim kategorijama Programa "Europa za građane":

  • Aktivnost 1: Aktivni građani za Europu - Mjera 1: Bratimljenje gradova, Mjera 2: Projekti građana i mjere potpore;
  • Aktivnost 2: Aktivno civilno društvo u Europi - Mjera 3: Potpora projektima organizacija civilnoga društva.
Najava o prijavi
Udruge i zaklade koje namjeravaju zatražiti sufinanciranje svojih projekata dužne su u roku od petnaest (15) dana od dana predaje projekta Europskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji, u pisanom obliku izvijestiti Nacionalnu zakladu o podnošenju prijave projekta na natječaj Europske komisije radi dobivanja potpora.

Obrazac za najavu sudjelovanja u natječajnom postupku u sklopu Programa "Europa za građane"

Na taj način Nacionalna zaklada ima uvid u visinu cjelokupnih zahtjeva svih upućenih projekata na natječaj u okviru Programa "Europa za građane" pa prema tome procijenjuje mogućnosti sufinanciranja kroz sredstva posebnog fonda za Program sufinanciranja odobrenih projekata u okviru Programa "Europa za građane".


Zahtjev za sufinanciranje
Zahtjev za sufinanciranje podnosi se Nacionalnoj zakladi u roku od trideset (30) dana od dana potpisivanja ugovora s Europskom komisijom odnosno Izvršnom agencijom o provedbi odobrenog projekta. Zahtjev za sufinanciranje uz ostalu neophodnu dokumentaciju nalazi se u tablici pod Dokumentacija.


Više: Dokumentacija za prijavu

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111