hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2012.

Pitanja vezana za natječaje Nacionalne zaklade možete uputiti na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr

Pitanje:
Poštovani,zanima me da li je moguće prijaviti se za institucionalnu podršku do 200.000,00 kn ukoliko udruga s 1. siječnjom 2012. ima 1 zaposlenog, a od 1. veljače 2012. još 2 zaposlena - dakle ukupno 3 zaposlene osobe?

Odgovor:
Poštovani,
sukladno uvjetima natječaja i uputama za prijavu za prijavu za dodjelu institucionalne podrške u kategoriji do Kn 200.000,00 udruga mora imati najmanje 2 (dvije), a najviše 5 (pet) zaposlenih osoba u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 17. kolovoza 2012. godine.
S tim u vezi, Vaša udruga ne zadovoljava propisani  uvjet broja zaposlenih za navedenu kategoriju jer u navedenom razdoblju nema kontinuirano zaposlene najmanje 2 osobe.


Pitanje:
Postovani, prijavili smo se u svojstvu županijske suradne organizacije na pozivni natjecaj za uspostavu partnerstva u provođenju Programa regionalnog razvoja, raspisan 15. lipnja ove godine. Dokumentacija je uredno predata, prijava je u postupku, a rezultati će biti poznati u prosincu 2012. godine. Zanima nas možemo li se prijaviti na druge natječaje i/ili poziv Nacionalne zaklade, raspisane 17. kolovoza?

ODGOVOR:
Postovani,
činjenica je da Nacionalna zaklada s organizacijama koje su podnijele prijave na pozivni natječaj za uspostavu partnerstva u provođenju Programa regionalnog razvoja  još nije zaključila Sporazum  pa se stoga ne može primijeniti odredba o nemogućnosti prijave na druge natječaje Nacionalne zaklade.

Dakle, možete se prijaviti na natječaje/pozive na koje se samostalno prijavljujete, no nećete se moći prijaviti na natječaj "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" jer bi u slučaju odobravanja podrške u regionalnom razvoju cjelokupna prijava (svih 5 organizacija) bila odbijena jer Vaša udruga ne bi mogla dobiti podršku iz ova dva navedena programska područja.

Pitanje:
Poštovani, u vezi objavljenog natječaja za programsko područje: Institucionalna podrska stabilizaciji i/ili razvoju udruge zanima me da li se udruga kojoj je odobrena trogodišnja Institucionalna podrška 2009., te joj je zadnja ugovorena godina institucionalne podrške 2012. može prijaviti na objavljeni natječaj?

Odgovor:
Poštovani,
sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade, uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, nakon isteka trogodišnje institucionalne podrške udruga ne može od Nacionalne zaklade dobiti novu institucionalnu podršku idućih godinu dana.
S obzirom da je Vaša udruga korisnica institucionalne podrške u razdoblju od 2010. do 2012. godine, ne možete se prijaviti na ovogodišnji natječaj za ostvarivanje institucionalne podrške.


Pitanje:
Poštovani,zanima nas moze li svaka od 5 partnerskih organizacija potpisati svoju Izjavu o partnerstvu ili sve trebaju potpisati jednu zajednicku izjavu?

Odgovor:
Poštovani,
Sukladno uvjetima natjecaja i uputama za prijavu, zajedničku Izjavu o partnerstvu treba potpisati i ovjeriti odgovorna osoba svake od 5 (pet) organizacija partnera na projektu te je istu potrebno dostaviti u izvorniku. S tim u vezi, nije prihvatljivo u sklopu natječajne dokumentacije dostaviti više  primjeraka Izjave o partnerstvu, odnosno svaka od organizacija u partnerstvu ne može dostaviti svoju Izajvu.


Pitanje:
Poštovani, treba li objedinjeni opisni obrazac imati samo jednu stranicu sa potpisima partnerskih organizacija ili možemo priložiti po jednu stranicu pojedinačno potpisanu od strane svake od uključenih organizacija?

Odgovor:
Poštovani, sukladno uvjetima natječaja i uputama za prijavu, objedinjeni opisni obrazac trebaju supotpisati i ovjeriti sve uključene organizacije na za to predviđenom mjestu na pretposljednoj stranici obrasca, odnosno nije prihvatljivo dostaviti pojedinačno potpisane i ovjerene stranice opisanog obrasca za svaku od uključenih organizacija.


Pitanje:
Poštovani,
stavlja li nas porezni dug u situaciju da nam se ne mogu (u slučaju kvalitetne projektne prijave) odobriti sredstva institucionalne podrške Zaklade?

Odgovor:
Postovani,
sukladno uvjetima natjecaja i Uputama za prijavu, udruge koje nisu podmirile svoje zakonske obveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa, odnosno udruge koje ne dostave potvrdu iz koje je vidljivo nepostojanje duga ne mogu se prijaviti na natjecaj Nacionalne zaklade.


Pitanje:
Poštovani,
mogu li se na natječaj u programskom području "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" javiti udruge iz različitih županija, a da su članice jednog nacionalnog Saveza?

Odgovor:
Poštovani,
sukladno uvjetima natječaja i uputama za prijavu u programsko područje "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" izvješćujemo Vas da se  članice određenog saveza i/ili mreže mogu povezati prilikom prijave projekta uz zadovoljavanje jednog od osnovnih propisanih uvjeta da svaka od 5 (pet) organizacija ima sjedište i djeluje u različitim županijama.


Pitanje:
Poštovani,može li se udruga koja je bila u Pilot-programu centara znanja za društveni razvoj, a ove godine ostvaruje pravo na prijavu insttucionalne podrške, prijaviti na oba natječaja?

Odgovor:
Poštovani,
Nacionalna zaklada će ove godine zbog završetka Pilot-programa centara znanja za društveni razvoj i činjenice da neke od udruga koje su bile uključene u Pilot-program ove godine stječu pravo prijave na novi trogodišnji ciklus institucionalnih podrški, omogućiti istima prijavu na natječaj za dodjelu institucionalnih podrški i na pozivni natječaj za uspostavu razvojne suradnje u području centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj. Ova iznimka odnosi se samo na one udruge koje ispunjavaju oba opisana uvjeta.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111