hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2014. - udruge iz Domovinskog rata

Pitanja vezana za natječaje Nacionalne zaklade možete uputiti na adresu e-pošte: branitelji@zaklada.civilnodrustvo.hr

Pitanje:
Javljam se u vezi institucionalne podrške za udruge proistekle iz Domovinskog rata. Zanima me kad se zbrajaju prihodi udruge (krovne), računaju li se samo prihodi te krovne udruge ili i njenih podružnica, iako te podružnice imaju pravnu osobnost?

Odgovor:
Vezano uz Vaš upit, izvješćujemo Vas da sukladno Uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, pri navođenju prihoda gleda se prihod samo udruge koja se prijavljuje na natječaj, tim više što podružnice s pravnom osobnošću djeluju kao zasebne organizacije civilnoga društva s vlastitim financijskim poslovanjem.


Pitanje:
S obzirom da udruga branitelja nikad nije imala zaposlenika zanima nas sljedeće:

  • moramo li objaviti natječaj u HZZ ili možemo zaposliti bez te procedure (mi bismo željeli eventualno zaposliti dijete našeg člana ili općenito dijete hrvatskog branitelja, HRVI-a, poginulog ili umrlog branitelja);
  • na temelju čega se određuje plaća takvom zaposleniku i imamo li obvezu plaćanja prijevoza, toplog obroka i sl.;
  • što se tiče Strateškog plana, Plana i programa djelovanja za razdoblje 3-5 godine i Operativnog plana za 2014. godinu – treba li tu navesti SVE aktivnosti bez obzira od koga su sufinancirane, ili samo one za koje računamo da bi bile financirane iz Zaklade? Radi li se kod Strateškog plana i Plana i programa djelovanja o istom dokumentu, ili su to različiti dokumenti?
Odgovor:
Vezano uz Vaša pitanja, upućujemo Vam sljedeće odgovore:
  1. Vezano uz Vaše pitanje o postupku zapošljavanja, poželjno je objaviti natječaj za zapošljavanje u kojem će se odrediti kriteriji koje treba ispunjavati osoba koja će se zaposliti u udruzi, a sve sukladno Zakonu o radu. Natječaj ne mora biti objavljen preko HZZ-a, već može biti objavljen i putem mrežnih stranica udruge ili nekih drugih specijaliziranih portala;
  2. Plaća se zaposlenoj osobi određuje temeljem internih akata udruge koji reguliraju radni odnos i zapošljavanje u udruzi. Plaćanje prijevoza zaposlenoj osobi, također je ovisno o udruzi, tj. zakonska regulativa ne ograničava, ali niti ne propisuje takvo plaćanje. Topli obrok se više ne isplaćuje posebno, kao odvojena stavka, već je uključen u iznos plaće;
  3. Vezano uz Strateški plan (koji se može nazivati Plan i program rada, dakle radi se o istom dokumentu), on mora obuhvaćati 2014. godinu, a u njemu je potrebno navesti sve aktivnosti i smjernice djelovanja kao i ciljeve koje se u opisanom razdoblju namjerava postići. Strateški plan je osnovni dokument na temelju kojeg organizacija djeluje i ostvaruje zacrtane ciljeve u trogodišnjem ili petogodišnjem razdoblju ovisno o tome na koje je razdoblje Strateški plan usvojen. Njime se također dokazuje razumijevanje organizacijskog, financijskog i programskog razvoja udruge. Operativni plan za 2014. godinu treba obuhvatiti sve aktivnosti, nositelje i financijska sredstva potrebna za provedbu aktivnosti u toj godini – dakle, radi se o ukupnim aktivnostima nevezano iz kojeg izvora financiranja će se aktivnosti provoditi. Operativni plan mora biti zaseban dokument, odvojen od Strateškog plana.
Pitanje:
Mogu li se na natječaj za dodjelu financijskih podrški javiti i braniteljske zadruge?

Odgovor:
Vezano uz Vaš upit koji se odnosi na natječaj za dodjelu institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata, izvješćujemo Vas da se na spomenuti natječaj, sukladno Uputama za prijavu s opisom osnovnih kriterija i uvjeta za prijavu, mogu prijaviti isključivo udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na državnoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
S obzirom na gore navedeno braniteljske zadruge ne mogu se prijaviti na navedeni natječaj.


Pitanje:
Je li potrebno uz vaš popunjen ustrojstveni obrazac kao dokaz o našim udrugama članicama koje imaju pravnu osobnost, dostaviti kao privitak i njihove Izvatke iz registra udruga?

Odgovor:
Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na državnoj razini trebaju popuniti Obrazac o ustrojstvenom obliku kao dokaz o području djelovanja (zajednice, savezi ili drugi oblici udruživanja).
Uz navedeni obrazac nije potrebno dostavljati popratnu dokumentaciju koja dokazuje pravnu osobnost udruga članica.


Pitanje:
Budući da spadamo u obveznike dvojnog knjigovodstva, zanima nas moramo li priložiti završni račun za 2012. ili 2013. godinu?

Odgovor:
Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, prijavitelji koji su obveznici dvojnog knjigovodstva nisu u obvezi uz prijavu dostaviti financijsko izvješće za 2012. godinu, već će Nacionalna zaklada uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeriti je li udruga predala financijsko izvješće nadležnim institucijama u zakonom propisanom roku te provjeriti visinu prihoda u 2012. godini, što je jedan od propisanih uvjeta natječaja po pojedinim kategorijama institucionalne podrške.


Pitanje:
Je li greška, ili stvarno u opisnom obrascu u pitanju 36 treba navesti prihod udruge ostvaren u 2012. godini?

Odgovor:
U opisnom obrascu prijave pod I.36. potrebno je navesti ukupan prihod ostvaren u 2012. godini, jer u trenutku prijave, a ni do završetka natječaja, udruge neće predati svoje financijske izvještaje, s obzirom da je zakonski rok do 28. veljače. Iz tog razloga u opisnom obrascu traži se podatak za 2012. godinu.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111