hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2017. - Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge (za udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile navedeni oblik podrške)

 

Pitanja vezana za natječaj Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge (za udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile navedeni oblik podrške)  možete uputiti do 17. ožujka do 12:00 sati na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr

Pitanje: Molimo pojašnjenje iz kojeg se razloga traži prihod iz 2015., a ne iz 2016. godine?

Odgovor: Izvješćujemo Vas da u dokumentaciji nije došlo do pogrešnog navođenja, već se kao jedan od osnovnih uvjeta natječaja traži zadovoljavanje uvjeta koji se odnosi na ostvaren prihod u 2015. godini.
Nacionalna zaklada već 13 godina raspisuje natječaje za dodjelu institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga. U svim prethodnim godinama postojao je ustaljeni ritam raspisivanja i to krajem kolovoza tekuće godine za podršku koja se ostvarivala i isplaćivala počevši od 1. siječnja iduće godine. U tim okolnostima mogli smo imati ustaljeni način dokazivanja sposobnosti udruge za financijsko upravljanje (visinom prihoda) te transparentnosti njenog poslovanja (dostavljanjem godišnjih financijskih izvještaja nadležnim institucijama) i to dostavom financijskog izvještaja za prethodnu kalendarsku godinu jer su oni već bili dostavljeni, a poslije i vidljivi u Registru neprofitnih organizacija, s obzirom da je zakonski rok za predaju izvještaja 28. veljace tekuće godine za prethodnu. S obzirom na sve izazove koji su nastali u financiranju udruga u 2016. godini, ritam raspisivanja natječaja se promijenio, a nastala je i potreba u 2017. godini za raspisivanje novih. Na taj način nismo mogli tražiti financijske izvještaje za 2016. godinu kada oni nisu bili predani u vrijeme raspisivanja natječaja. Isti model korišten je i za natječaje koji su početkom ove godine raspisani iz sredstava Europskog socijalnog fonda.
Napominjemo da je u opisni prijavni obrazac potrebno upisati podatke koji se odnose na ostvaren prihod u 2016. godini.
Ujedno najavljujemo da će Nacionalna zaklada u kolovozu ove godine ponovo raspisati natječaj za dodjelu institucionalne podrške (po ustaljenom ritmu) kada će se tražiti prihod za 2016. godinu.

Pitanje: S obzirom da je natječaj namijenjen udrugama koje nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade u prethodnim razdobljima, molimo da nam pojasnite na koje razdoblje se odnosi taj uvjet.

Odgovor: Ovaj natječaj namijenjen je udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile navedeni oblik podrške Nacionalne zaklade, a pod prethodnim razdobljima smatra se razdoblje od kada Nacionalna zaklada raspisuje natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama odnosno od 2004. godine do danas. S obzirom na navedeno, ukoliko je Vaša udruga u navedenom razdoblju koristila trogodišnju institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, nema pravo prijave na ovaj natječaj.

Pitanje: Trebamo li u Izvodu iz Matične knjige radnika prikazati osobu koja je kod nas na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa?

Odgovor: Ukoliko imate osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, iste osobe nije prihvatljivo prikazati kao zaposlene, jer se s njima ne zaključuje ugovor o radu, pa se iste osobe niti ne navode u obrascu Izvoda iz Matične knjige radnika.

Pitanje: Molimo uputu kako ubaciti dodatne redove u obrazac proračuna i opisni obrazac jer su zaštićeni.

Odgovor: Molimo da nam na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr javite koliko redova je potrebno ubaciti u obrazac proračuna u kojoj grupi troškova odnosno koliko redova i za koje pitanje u opisnom obrascu te ćemo Vam nakon toga dostaviti proširene obrasce.

Pitanje: Možemo li tražiti sredstva za osobu koja bi bila novozaposlena ukoliko institucionalna podrška bude odobrena?

Odgovor: Prihvatljivo je u obrascu proračuna planirati trošak sufinanciranja plaće za novozaposlenu osobu (koju biste zaposlili od 1. srpnja o.g.), a koja će doprinositi organizacijskom razvoju udruge te je za takav trošak u opisnom dijelu stavke u proračunu potrebno upisati tekst 'novo zapošljavanje' i naziv radnog mjesta, a u opisnom obrascu pod II.13. detaljnije opisati trošak (uz ostale planirane troškove).

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111