hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2014. - savezi udruga OSI / udruge OSI

Pitanja vezana za natječaje Nacionalne zaklade možete uputiti na adresu e-pošte: savezi@zaklada.civilnodrustvo.hr te na udrugeosi@zaklada.civilnodrustvo.hr

Pitanje:
Imamo pitanje vezano uz kategorije institucionalne podrške za saveze udruga osoba s invaliditetom. Postoje li posebni uvjeti za dobivanje institucionalne podrške ovisno o visini najvišeg zatrženog iznosa podrške? Naime, u uputama za prijavu i samom tekstu natječaja nismo naišli na tu informaciju.

Odgovor:
Vezano uz Vaš upit, izvješćujemo Vas da na natječaju za dodjelu institucionalne podrške savezima udruga osoba s invaliditetom, raspisanom 17. siječnja 2014. godine, savez udruga može zatražiti podršku sukladno potrebama, odnosno vodeći računa o iznosu koji su savezi udruga osoba s invaliditetom ostvarili u prethodnim ciklusima institucionalnih podrški.


Pitanje:
Možemo li se prijaviti za institucionalnu podršku ukoliko smo udruga za osobe s mentalnom retardacijom, odnosno vodimo li se prema naputku natječaja kao udruga u korist osoba s invaliditetom ili udruga osoba s invaliditetom, jer imamo članove osobe s invaliditetom koji aktivno sudjeluju u radu i odlučivanju.

Odgovor:
Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu na natječaj se mogu prijaviti udruge koje aktivno djeluju kao udruge osoba s invaliditetom i to: invalida rada, civilnih invalida rata, gluhih i nagluhih osoba, slijepih osoba, gluhoslijepih osoba, osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom, mentalnim, intelektualnim teškoćama te tjelesnim invaliditetom, odnosno kao udruga roditelja osoba s invaliditetom, a što treba biti vidljivo iz Statuta udruge.


Ukoliko je Vaša udruga registrirana kao udruga osoba s invaliditetom (mentalnom retardacijom), a ne kao udruga koja djeluje u korist osoba s invaliditetom, što treba biti razvidno iz Vašeg Statuta, u tom slučaju imate pravo prijave na ovaj natječaj, pod pretpostavkom da zadovoljavate i sve druge propisane uvjete natječaja.

Napominjemo da će se udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom moći prijaviti na natječaj Nacionalne zaklade za dodjelu institucionalne podrške u području demokratizacije i razvoja civilnoga društva koji će biti raspisan u kolovozu ove godine.


Pitanje:
Naša udruga priprema prijavu za institucionalnu podršku udrugama osoba s invaliditetom u kategoriji do 100.000,00kn, te Vas molimo da nam objasnite je li to iznos za 1 godinu?

Odgovor:
U obrazac proračuna potrebno je unijeti troškove za jednogodišnje razdoblje korištenja institucionalne podrške (za 2014. godinu), vodeći računa o tome da su prihvatljivi troškovi od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. Navedeni iznos institucionalne podrške koji se može ostvariti, ovisno o kategoriji podrške, odnosi se na jednogodišnje razdoblje.


Pitanje:
Budući da spadamo u obveznike dvojnog knjigovodstva, zanima nas moramo li priložiti završni račun za 2012. ili 2013. godinu?

Odgovor:
Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu na natječaj za institucionalnu podršku udrugama osoba s invaliditetom, prijavitelji koji su obveznici dvojnog knjigovodstva nisu u obvezi uz prijavu dostaviti financijsko izvješće za 2012. godinu, već će Nacionalna zaklada uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeriti je li udruga predala financijsko izvješće nadležnim institucijama u zakonom propisanom roku te provjeriti visinu prihoda u 2012. godini što je jedan od propisanih uvjeta natječaja po pojedinim kategorijama institucionalne podrške.


Pitanje:
Je li greška, ili stvarno u opisnom obrascu u pitanju 36 treba navesti prihod udruge ostvaren u 2012. godini?

Odgovor:
U opisnom obrascu prijave pod I.36. potrebno je navesti ukupan prihod ostvaren u 2012. godini, jer u trenutku prijave, a ni do završetka natječaja, udruge neće predati svoje financijske izvještaje s obzirom da je zakonski rok do 28. veljače. Iz tog razloga u opisnom obrascu traži se podatak za 2012. godinu.


Pitanje:
Molimo informaciju koje se tablice primjenjuju za izračun ukupnog troška osobnog dohotka za djelatnike SSS, VŠS, VSS od 01.01.2014. godine?

Odgovor:
Plaća se zaposlenoj osobi određuje samostalno, temeljem internih akata udruge koji reguliraju radni odnos i zapošljavanje u udruzi, ali pri tome treba voditi računa o poštivanju Uputa za prijavu.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111